۱۳۹۴ سه شنبه ۸ ارديبهشت  - 2015 4 Tuesday
شیخ محمد حسین همچنان ذکر خدا می گوید.... شیخ محمد حسین رشاد از مردان بافضلیت و شهره به اخلاق شهرستان سراب است...
گفتگو با خانم دکتر سرابی/سرپرست شبکه بهداشت و درمان طالقان در آستانه روز پزشک به سراغ خانم دکتر درخشانی از پزشکان سرابی رفتیم که اخیرا به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان طالقان انتخاب شده است.
جمعیت توسعه و منابع/گفتگو با یک استاد جمعیت شناسی سراب – خبرگزاری مهر: استاد جمعیت شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: توسعه الزاما از مجرای تغییر نرخ جمعیت رخ نمی دهد بلکه بکارگیری نیروی انسانی ماهر مهمترین مولفه در دستیابی به توسعه است.
فناوری‌های نوین ارتباطات شمشیر دو لبه در عرصه فرهنگ است استاد و دبیر فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز استفاده نامناسب از فناوری‌های نوین عصر ارتباطات را تهدیدی جدی برای تعالی فرهنگی دانست و گفت: فناوری‌های نوین ارتباطات شمشیر دو لبه در عرصه فرهنگ است
1    2    3