۱۳۹۴ شنبه ۵ ارديبهشت  - 2015 4 Saturday
بیانیه بنیاد طلاب شاخص سراب فردا: بیانیه ای از طرف بنیاد طلاب شاخص در مورد حملات جدید وهابی ها به مقابر اصحاب رسول خدا منتشر شده كه نسخه ای از ان از طرف روابط عمومی ان به سراب فردا ارسال شده كه باهم می خوانیم
برماست که چون گذشته پاسدارخون شهداباشیم/از سیدحسن علوی هرچند آب در هاونگ کوبیدن غرب همواره با حضور ملیونی ملت مسلمان و شریف ایران در تمامی صحنه ها در حمایت روز افزون از اسلام باعث شرمنگی آنان بوده ولی دست از تلاش بر نمیدارند ،و بر ماست که چون گذشته پاسدار...
بهروز جهاندیده نیامده/رضاخادم حسینی امده سراب فردا: اقایان جهاندیده و رضاخادم حسینی با ارسال ایمیل های جداگانه در مورد ثبت نام خود در انتخابات شوراها واکنش نشان دادند...
برکه گلفام در سراب/جای اردک و مرغابی خالی سراب فردا: اگرهمه ما شهر خود را خانه خود بدانیم هرگز این اجازه را به خود نخواهیم داد که زباله های خود را در معرض معابر عمومی یا مقابل حریم خانه های دیگران پرت کنیم و اگر همه ما شهر خود را خانه خود بدا...
بعدا نباید زانوی غم بغل كنیم شوراها می توانست.... سرب فردا:مطلبی از کاربر فعال درمورد شوراها قرارداده شد که بعد از چندساعت کاربر دیگری به آن پاسخ داده که باهم مرورمی کنیم:
دعوت از ریش سفید پنداران برای نامزدی مطلبی از یكی از مخاطبان فعالمان دریافت كردیم كه عینا در این بخش درج می كنیمبا این یاداوری كه نظرات كاربران الزاما نظرات سراب فردا نمی باشد....
صفحه 11 از 13  اول  قبلی   4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   بعدی