۱۳۹۴ شنبه ۵ ارديبهشت  - 2015 4 Saturday
فرمانداری جایی را آباد نمی کند؟مشارکت مردمی کارسازاست گیریم که مهربان شهرستان شد مگر هریس و ورزقان و هشترود و سراب خودمان شهرستان نیستند پس چرا همیشه نالان مهاجرت و نبود ساختارهای توسعه هستند؟ بناب همزمان با بخش شدن مهربان شهرستان شد در حالی که سرعت رشد ...
چند پیشنهاد در مورد ویژه نامه دهه فجر با تشکر از این مخاطب فعال عزیز هر انچه از دستمان بر می آید دریغ نخواهیم کرد
چندپیشنهاددر مورد بنر طراحی شده// مطالبی در مورد بنر طراحی شده كه قراراست در ورودی های شهر نصب شده به دستمان رسیده كه باهم یكی از این نظرات را كه از سوی یكی از روحانیان حوزه علمیه قم نوشته شده است تقدیم می داریم
صفحه 12 از 13  اول  قبلی   4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   بعدی