۱۳۹۳ جمعه ۲۹ اسفند  - 2015 3 Friday
آرشیو خبر آمار بازدید: 293 کد مطلب: 1739  

مشکل سراب خود باوری است

۱۳۹۳ يکشنبه ۵ بهمن ساعت 17:18*مهر آسا پروینی

واما بعد..... کشورهای جهان امروزی هر روز در حال توسعه وپیشرفت هستند واین نشان از خودباوری وعزم واراده ی مردم و مسولین وکارگزاران این کشورهاست ....اما سراب چرا وچگونه تا کنون نتوانسته پله های پیشرفت وتوسعه را طی کند؟ایا سراب دارای امکانات واسباب توسعه نیست؟یا پتانسیل های لازم را برای توسعه ندارد؟ویا نیروهای کارامد ومتخصص ندارد؟چرا اما سرابی که من سالیان سال درخاک پاکش بزرگ شده ام واز ابهای جوشانش سیراب گشته ام ودر دشتهای زیبایش با پروانگان رنگینش بازیها کرده ام....همه ی این امکانات را دارداما افسوس دریغ از خودباوری وهمت عمومی ودیگر باوری انچه که مردم سراب از ان رنج می برندهمین معناهای بی پایان است ما تا زمانی که خود وارزشها وتوانمندیهای خود ومسئولین شهرمان را باور نکنیم وتا زمانی که نتوانیم چون دیواری اهنین با عزمی پولادین در کنار مسئولین وهمگام با انها حرکت کنیم به جامعه ای دلخواه وایده ال و توسعه یافته دست نخواهیم یافت و تا زمانی که کاه ها را کوه وکوه ها را کاه نکنیم سرابی زیبا واباد نخواهیم داشت پس بیایید چون شعرهای دوران کودکیمان.. دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش را کنیم اباد
,


هانیه : احسن خانم شاعره خودباوری وعزم ملی به گفته ی رهبر انقلاب موجبات توسعه وپیشرفت خواهد بوداما شاعره ی گرامی چه کسی گوشش بدهکار این حرفهاست شما شاعر واهل دانش وتفکر هستید این دردها را لمس می کنید بعضی ها فقط بلدند خرده بگیرند همین
افسوس : افسوس صد افسوس که سراب شده شهرعقب مانده ها از لحاظ اقتصادی فرهنگی هنری وخیلی چیزای دیگه من خودم به عنوان یه شهروند سرابی از شهر خودم متنفرم وباعث این تنفر بخاطر مسولان دروغگو و ترسوی ای شهرستان است
نادر : جناب افسوس چرا ترسوبودنت را به دیگران نسبت میدی ؟ عزیزم تو جرات نداری با نا م خود نظر بذاری!
نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :