۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردين  - 2016 4 Tuesday
آرشیو خبر آمار بازدید: 718 کد مطلب: 1814  

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با ما

۱۳۹۳ سه شنبه ۵ اسفند ساعت 13:01

گفتگوی اختصاصی جواد عباس زاده ،با رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور

مرتضی رئیسی معاونت عمرانی وزرات آموزش و پرورش و رئیسسازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفت:یکی از پدیده های مبارک انقلاب اسلامی حضورخیران مدرسه ساز در زمینه رفع مشکلات آموزش و پرورش کشور به ویژه در مناطق محروممی باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 97 هزار کلاس درس به صورتمردمی یا مشارکتی با همت خیران و نیکوکاران در سراسر کشور ساخته شده است،اظهارکرد:به عبارتی هر 2روز به طور میانگین 15 کلاس درس در کشور ساخته شده و میشود.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور ضمن قدردانی از روحنوعدوستی و بشردوستانه مردم ایران اسلامی ،از برگزاری جشنواره های مختلف تجلیل وقدردانی از همت بالای خیران مدرسه ساز در شهرستانهای مختلف کشور خبرداد وافزود:هرساله در سراسر کشور از ابتدای اسفندماه جشنواره های تجلیل از خیران شروع ودر اغلب شهرستان های کشور این جشنواره ها برگزارشده و در اواخر نیمه دوم اردی بهشتماه و نیمه اول خرداد نیز جشنواره ها به شکل استانی برگزارمی شود.

این مقام مسئول در حوزه مدرسه سازی و عمران اموزش و پرورشجشنواره اخیر برگزارشده در تهران تحت عنوان تجلیل از خیران مدرسه ساز بخش مهربانرا در راستای برگزاری این جشنواره ها ارزیابی کرد.

رئیسی یاداورشد: در این جشنواره ها کمک های خیران وافرادنیکوکاری که تمایل به کمک و یاری دارند جمع اوری می شود.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور از به وجود آمدنامکان قانونی مشارکت خیران در تکمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام برای وزراتآموزش و پرورش خبرداد و افزود:لازم است تا از همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهخاطر مصوبات بسیارمناسب در حوزه مدرسه سازی کشور تشکر نماییم.

وی ادامه داد:بر اساس مصوبات مجلس این امکان برای وزرات آموزشو پرورش کشور فراهم شده که پروژه هایی را که از منابع دولتی شروع شده و 70درصدپیشرفت فیزیکی دارند با استفاده از منابع مردمی تکمیل و نامگذاری آنها نیز طبقمصوبه هیئت وزیران بر عهده خیران گذاشته شده است.

 

افزایش اعتبار در بودجه سال 94 کشور

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش کشور با اشاره به نگاهمثبت مجلس نهم به حوزه مدرسه سازی تصریح کرد:با تصویب مجلس شورای اسلامی بودجه سال94 به 990میلیارد ریال افزایش یافته که امیدواریم شورای محترم نگهبان نیز اینمصوبه را تایید کند.

وی تصریح کرد:وزارت آموزش و پرورش در سال 94 قادرخواهد بودبخشی ازپروژه های نیمه تمام را که 50درصد مشارکتی بوده از طریق این اعتبارات تکمیلو تحویل دهد.

رئیسی با اشاره به اینکه طبق قانون و در جهت تقویت بحثمشارکت مردمی و حضور مردم در توسعه و تامین فضاهای آموزشی کشور به نسبت کمک هایمردمی ،سازمان نوسازی مدارس نیز متعهد به کمک می باشد،خاطرنشان کرد:استانآذربایجان شرقی در زمینه جذب مشارکت های مردمی و حضور خیران مدرسه ساز در جایگاهخوبی قراردارد و لازم است از مردم خوب این استان تشکر ویژه نماییم.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور با اشاره به توصیه ورهنمود مقام معظم رهبری در کمک به مدرسه سازی و توسعه فضاهای آموزشی کشور گفت:همانگونه که معظم له فرمودند کمک به مدرسه سازی یک سنت حسنه و صدقه جاریه می باشد.

رئیسی همچنین با قدردانی از خیران شهرستان سراب و بخشمهربان به برگزاری جشنواره تجلیل از خیران مدرسه ساز مهربان در هفته گذشته اشارهکرد و گفت:حضور وی در این همایش طبق برنامه ریزی قبلی بوده و ارتباطی به برخیمطالب مطرح شده در سایت های اینترنتی ندارد ضمن اینکه تعهد کمک در قبال کمک هایمردمی نیز یک قانون می باشد.

 

 نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :