۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۸ فروردين  - 2016 4 Wednesday
آرشیو خبر آمار بازدید: 410 کد مطلب: 2282  

چرا دوست داریم نماینده شویم؟/فریبرز نعمتی

۱۳۹۴ شنبه ۲۶ دي ساعت 00:14
چرا دوست داریم نماینده شویم؟
در راستای توضیح و توصیف تب کاندیداتوری در کشورمان بجا دانستم آنچه که جذابیت های نمایندگی می دانم را به رشته تحریر در آورم. به نظرم می رسد برای داشتن یک تحلیل نظامند برای این موضوع و حداقل علمی باید این موضوع را از دیدگاه روانشناختی، جامعه شناختی، علوم سیاسی و.... بررسی کرد. اما نکته مهم اینجاست که نمایندگی مجلس در ایران گاه تحلیل های دم دستی را به خود اختصاص داده و هموطنان اینگونه می اندیشند که جذابیت های مطرح شده برای این شغل همان نکاتی است که  در قانون برای این جایگاه بیان شده و حیطه اختیارات کاملا آشکار و مشخص است. در حالیکه اتفاقا جذابیت نمایندگی در ایران بیشتر به خاطر حیطه اختیارات در سایه یا پنهانی است که نمایندگی مجلس می تواند در اختیار شخص نماینده قرار دهد. حیطه اختیاراتی که در قانون بدانها اشاره ای نشده اما همه ما آن جذابیت ها را به طور شهودی تجربه کرده ایم. 
گام اول بررسی را می توان از دیدگاه روانشناختی پی گرفت:
   از دیدگاه روانشناختی و حتی فیلسوفان نزدیک به روانشناسی به مانند نیچه می توان بدین نکته مهم اشاره کرد که قدرت طلبی انگیزه ای ذاتی،  مستتر در انگیزه های انسانی می باشد و میل به سلطه با توسل به قدرت مهمترین عامل روانشناختی تمایل به نمایندگی است. بدون شک این انگیزه مهمترین و اصلی ترین دلیل برای نمایندگی است. البته این امر یک امر شناخته شده و آشکار برای هر فعال سیاسی است که از فطرت آدمی سرچشمه می گیرد که متاسفانه داوطلبین نمایندگی آنچنان هم علاقمند به صحبت در مورد این قبیل موضوعات نیستند و بیشتر میل دارند خود را خادمان ملت معرفی کنند!!!! تنها انگیزه را احساس تکلیف بری اقامه این وظیفه خدمت رسانی.
گام دوم در دیدگاه روانشناختی را می توان با ارضای میل رضایت از جایگاه اجتماعی پی گیری کرد. جایگاه نمایندگی مجلس باعث می شود که مردم هر حوزه انتخابیه احترام زیادی را برای نماینده آن حوزه ابراز نمایند که این خود باعث ارضای حس رضایت از جایگاه اجتماعی می گردد. 
گام سوم مربوط می شود به یکی از مهمترین اختیارات نانوشته نمایندگی یعنی زد و بندهای ناشی از جابه جایی مدیران دولتی در سطح شهرستان. بدین مفهوم که به عینه مشاهده شده است که نمایندگان مجلس به شدت به دنبال جابجایی مدیران در سطح شهرستان های منتخب می شوند و به دنبال مهره چینی برای رسیدن به مقاصد میارک و گاه حتی متاسفانه نامبارک. پس توانایی جابجایی روسای ادارات در سطح شهرستان ها یکی از مهمترین عوامل ایجاد تمایل برای این شغل مهم می باشد.
دلیل چهارم را می توان مزایای مالی و اداری بسیار بالای این شغل دانست که از موقعیت بالنسبه بالایی در میان مشاغل کشوری برخوردار است. مزایای مالی و امتیازات مالی از مهمترین جذبه های این چنین شغلی می باشد.حتی در یک مرحله بالاتر استخدام این نمایندگان در بدنه دولت در جایگاه های بسیار بالا پس از اتمام دوران نمایندگی دانست که این دوستان را علاقمندتر نیز می سازد.
دلیل پنجم را می توان ارتباط با مسائل کلان مملکتی و ساختن لینک های مهم در سطح وزارت خانه ها و سازمان های کلان کشوری دانست. این جایگاه به شدت پتانسیل ساخت لینک های کلان اقتصادی و سیاسی را دارد که نمی توان از این جذابیت برای دوستان کاندیدا چشم پوشی کرد. ورود به مجموعه های کلان سیاسی و اقتصادی یک نکته قوت برای این شغل است.
دلیل ششم را می توان باخبر شدن از برنامه های کلان مملکتی دانست بدین منظور که سیاست های کلان اقتصادی برای آینده کشور چیست و با خبر شدن از مزیت های یک حرکت اقتصادی یا قانون تجاری و یا امثالهم در برابر کلیت ملت  که می تواند سودهای سرشاری را نصیب یک نماینده بی اخلاق کند.
دلیل هفتم کسب امتیازات ویژه ای به مانند احداث نمایندگی های متنوع از طرف شرکت ها و موسسات بزرگ دولتی و غیر دولتی دانست و اولویت های این دوستان برای کسب این امتیازات.....
و دلایل دیگری که فعلا از ذهن نگارنده دور است و اینها همه گوشه هایی از واقعیت و مختصات اختیارت این دوستان می باشد که نباید کتمان شود و یا از دیده ها دور نگاه داشته شوند. نکته مهم اینجاست که داوطلب نمایندگی با این حجم وسیع جذابیت ها بتواند منافع خود را با منافع حوزه انتخابیه یکی کند. به معنای دقیقتر تمام زیرکی یک نماینده اصلح در همین نکته مستتر است  که در کنار بهره مندی از تمام این مواهب آنها را در راستای حوزه انتخابیه مصرف کند. برماست که به عموان یک شهروند با در نظر گرفتن این واقعیت ها دست به انتخاب کاندیدایی بزنیم که توان بیشترین همپوشانی منافع شخصی با منافع جمعی را دارد.
,


نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :