۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۸ فروردين  - 2016 4 Wednesday
آرشیو خبر آمار بازدید: 464 کد مطلب: 2292  

انواع درکوب ها در خانه های قدیم ایرانی/داور سلیمی

۱۳۹۴ چهارشنبه ۳۰ دي ساعت 23:55

انواع دركوب ها در درب خانه های قدیم ایرانیان

·     مرد کوب

 صدایی بم و خشن داشت و کوبیدن آن نشانگر این بودکه مردی پشت در است. اگر مرد در خانه حضور داشت، در را می‌گشود؛ وگرنه زنِ خانه ازپشت در و با تغییر صدا به وسیله بردن انگشت در درون دهان می‌پرسید کیست و چه کار دارد.

·     زن کوب

صدایی زیر و ظریفداشت و کوبیدن آن نشانگر آن بود که زنی پشت در است. در این صورت زن خانه پشت در رفتهو آن را می‌گشود.

·     غریب کوب

هر گاه غریبه‌ایاز روستا یا شهر دیگری به آبادی وارد می‌شد، اولین منزلی را که این کوبه را داشت، دق‌البابمی‌کرد، به این امید که ممکن بود صاحبخانه به او پناه دهد. اگر صاحبخانه امکان پذیراییاز غریبه را داشت، در را می‌گشود، وگرنه غریبه به خانه بعد مراجعه می‌کرد.

این درکوب‌ها یکیاز مظاهر بارز و اصیل میراث فرهنگی كشورمان در گذشته های نزدیك به شمار می رود كهدر آن حفظ حریم در خانواده ایرانی و همین‌طور هوشمندی، نظم و دقت ایرانیان به وضوحآشكار می گردد.

 

داورسلیمی

,


نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :