۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۸ فروردين  - 2016 4 Wednesday
آرشیو خبر آمار بازدید: 209 کد مطلب: 2342  

آلان براغوش در کتب تاریخ/احمد شفق

۱۳۹۴ شنبه ۱۵ اسفند ساعت 11:41

آلان برآغوش

در کتب تاریخ و جغرافیا

      -2-

الف) مسعود کیهان در جغرافیای سیاسی ایران ص۷۱ ج۴ چاپ مجلس ‏سال۱۳۱۱ شمسی نوشته است: "آلان برآغوش متشکل از ۲۷ قریه به ‏مرکزیت آلان در سی فرسنگ مربع ۱۰۶۲۰خانوار و تعداد سکنه بطور ‏تقریب ۵۲۲۰۰نفر است."‏

ب) در حدود العالم آمده است:"اردبیل قصبه آذرپادگانست، شهری عظیم... ‏اسنه وسراو، میانه، خونه جایروقان، شهرکهایی اند خرد و با نعمت ‏وآبادان و مردم بسیار، "انتشارات دانشگاه تهران بکوشش دکترمنوچهر ‏ستوده ص ۱۵۸ مجهول المولف

ج) در وقف نامه ربع رشیدی نیز جان برآغوش جزو نواحی سراب ‏نوشته‌اند. ص۳۶۵ستون۴‏

د) مستوفی در نزهه القلوب چنین گوید:"سراو شهریست ازشرق کوه ‏سبلان مایل به قبله حاصلش غله، دیگرحبوبات است قریب صد پاره دیه ‏باشد و چهار ناحیت است:ورزند-درند-برآغوش-سقهیر و ضیاعتش غله، ‏روی نکوست." حمداله مستوفی تصحیح دبیرسیاقی ناشر کتابخانه طهوری ‏تهران اسفند۱۳۳۶ص۹۹‏

ه)  در فرهنگ جغرافیایی ایران ص۴۰ ستون ۲ ج۴ آمده است: "مهربان ‏مرکز محال آلان برآغوش ازبخش سراب یکی از حاصلخیزترین بخشهای ‏سراب بوده و در قسمت باختری سراب و دامنه قوشا داغ واقع و حدود آن ‏از شمال به قوشا داغ از غرب و خاور به بخش مرکزی سراب و از باختر ‏به بخش بستان آباد و هریس محدود می‌شود. این بخش نسبتاً جلگه و ‏خوش آب و هوا بخصوص قسمت شمالی بخش که دامنه قوشه داغ است ‏سردسیر و بهترین ییلاقات در فصل تابستان می‌باشد. بخش آلان برآغوش ‏از یک دهستان آلان برآغوش تشکیل و جمع قراء تابعه ۳۳ آبادی بزرگ و ‏کوچک و جمع نفوس آن در حدود ۲۷۷۱۰ نفر است."‏

ی)  ر. شریف مهر در محال آلان برآغوش ۱۳۵۷ ص۱۰۰ می‌نویسد: ‏‏"آلان اعتباری داشت و تمام اختلافها و تصمیم‌ها در این آبادی حل و فصل ‏می‌شد و صورت عمل به خود می‌گرفت. آلان بین سالهای ۱۳۱۵ و ۱۳۲۷ ‏شمسی از مرکزیت افتاد و " مهرآبان (قریه ۱۵ ام آلان برآغوش) یا همان ‏‏"مهربان مرکز بلوک آلان برآغوش شناخته شد."‏

نتیجه می گیریم:‏

آلان برآغوش, آلان و برآغوش نیست, اسم خاص است مثل الفبا ‏همانطوری که:‏

‏ الف بِ ... الی یِ را به اختصار الفبا می گویند,‏

آلان برآغوش ... الی زرنق را آلان برآغوش نامند.‏

وجه تسمیه قری آلان برآغوش در یادداشت بعدی خواهد آمد که به ترتیب ‏حروف انگلیسی و براساس حروف عربی اسم گذاری شده است. از جهت ‏اینکه سواد آن دوره عربی بود و مالک قریه ها از فرنگ آمده ب

,


نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :