۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ اسفند  - 2016 3 Monday
آرشیو خبر آمار بازدید: 8985 کد مطلب: 715  

نقدی به آرا دو نماینده سابق سراب در انتخابات شوراها+نظرات اقایان نصیرپور و انواری و ...

سراب فردا: انتشار این مطلب صرفا بیان دیدگاه های نویسنده مطلب بوده و سراب فردا اماده انتشار پاسخ این دو بزرگوار و نظرات مخالف و موافق سایر کاربران می باشد
۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۹ خرداد ساعت 11:50

کاربر سراب فردا: المیرا حبیب زاده

سلام امروز خبری شنیدم که واقعا برای آبرو و اعتبار شهر عزیزم سراب متأسفم معمولا رسم براین است که کاندیداهای مجلس هنگام تبلیغ از تعصب و غیرت خود به سراب سخن گفته و ادعا میکنند که عاشق خاک پاک آن هستند. ولی ظاهرا این شعارها مربوط به زمان انتخابات بوده و بعد از آن کارائی چندانی ندارد. نمونه بارز آن حضوروشرکت دونماینده سابق سراب درمجلس در انتخابات شورای شهر تهران و میان دوره ای مجلس هست . امروز درکمال سرافکندگی و شرمندگی و تعجب دیدم که آقایان نصیر پور و امیرصنعتی در انتخابات شورای شهر تهران شرکت کرده اند و آقای نصیرپور در انتخابات میاندوره ای هم از فیروزکوه و دماوند کاندیدا شده. ضمن تشکر فراوان از جناب آقای انواری که بعد از نمایندگی هم شأن خود و سراب را حفظ کرد ، نکاتی قابل توجه است : 1 - آقای مجیدنصیر پور سردهائی فرزند ابراهیم در انتخابات میاندوره ای مجلس با حدود 1500 رأی ( بله درست خواندید 1500 دانه رأی ) نفر ششم شده.ایشان در انتخابات شورای شهر تهران نیز با 692 رای (بازهم درست خواندید 692 عدد) نفر 1599 انتخابات شده است !!! 2 - آقای امیر صنعتی مهربان فرزند عبدالعلی نیز رتبه بهتری داشته و با 912 عدد رأی ( !!! ) نفر 1457 تهران شده است !! اینها نشان دهنده این هست که : اولا این اشخاص تعلق خاطری به سراب نداشته و صرفا به دنبال برخی مقاصد سیاسی  در انتخابات شرکت میکنند . ثانیا هیچ وزن و اعتباری در بین مردم ندارند. ثالثا هدف اینها خدمت وشعارهائی از این دست نیست و رابعا هیچ تعلق خاطری به سراب و پیشرفت آن ندارند . دراین شرایط و درحالیکه هردوی این آقایان ساکن تهران هستند،تا بوی انتخابات به مشام میرسد،فوری برای رأی گرفتن از مردم سراب به این شهر میایند و تا رأی خود را با .. و ... گرفتند ، فوری مارا فراموش میکنند . ازطرفی این مقدار رأی برای کسانی چون صنعتی و نصیرپور که بسیار .. هستند واقعا جای تعجب و افسوس دارد.برخی دوستانم که این شرایط را در تهران دیده اند اظهار میکردند که مردم با حالت تمسخرآمیزی به این آرا نگاه کرده و میگفتند که دو نماینده قبلی سراب را روی هم بگذاری 1600 رأی هم ندارند ای کاش این دو از ..این چنین با آبروی سراب و سرابی بازی نمیکردند واقعا ازاین شرایط خجالت کشیدم امیدوارم روزی که دوباره برای رأی گرفتن از مردم شریف و خونگرم سراب میخواهند بیایند،این نکته را فراموش نکرده باشند یک سؤال دیگر هم دارم:آقایان محترم ونمایندگان سابق؛اگر هدفتان از حضور در شورای شهر تهران ، خدمت به ملت بوده و حتما سراب را خیلی دوست دارید،چرا از حوزه سراب کاندیدا نشدید که هم به پاس قدردانی از اعتبار دادن سراب به شما در مجلس تشکر کنید و هم خدمتی به مردم فهیم و زحمتکش آن کرده باشید؟ مگر شورای شهر سراب و تهران در خدمتگزاری به مردم چه فرقی دارد؟ مگر کلاس کار شما خیلی بالاتر از سراب است ؟ از این به بعد انتظار نداشته باشید که ......

مجید نصیر پور سردهایی:سلام ازمحبت همه دوستان تشکرمیکنم اماهمه واقعیت این است که من صرفابدلیل دریافت نظرمراجع نظارتی ثبت نام کردم ودرشوراهااصلارقابت نکرده ودماوندهم سابقه ای قبلی نداشتم اماقبول دارم که میشدپس ازتاییدانصراف دادکه اینطورنشدامابایدشرایط رادرنظرگرفت.اماسخنی باخانم حبیب زاده ایااعتقادنداریدکه سرمایهای انسانی دارای ارزشی معادل خاک هستند؟بهترنیست همان اندازه که به زادگاهتان علاقه داریدبه انهاتوجه کنیدصرف نظرازحب وبغضها.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    


یاداشت ارسالی حسین انواری به مطلب خانم المیرا حبیب زاده:

دخترم المیرا
 
یادداشت شما را در خصوص رای دو نماینده سابق در سراب فردا را خواندم . مطلب شما آنقدر گیرا و متین و نافذ بود که سوز آن اشک منتقدین شما را درآورده و جامعیت آن برای درج مطالب بیشتر اجازه نگارش دیگر را نمی دهد و بنابراین چند مورد پاسخ به منتقدین را به یادداشت اضافه می کنم.
 
1.دماوندیها و تهرانیها قد و قواره نمایندگان ما را تعیین و به خدمت مردم شریف سراب پست کرده اند
 
2. تاییدیه شورای نگهبان تطهیر کننده آینده نیست و تغییر آن استمراری می باشد و تکیه بر آن مورد ملاک نمی باشد.
 
3. مشارکت جوانان تحصیل کرده اعم از دختر و پسر و حساسیت بی سابقه آنان به سرنوشت خود و توسعه شهرستان سراب در انتخابات اخیر نشان می دهد که سراب در آینده نیازی به نمایندگان دوره گرد ندارد.
-----------------------------------------------------------------------

یاداشت اقای مجید نصیرپور در پاسخ به یادداشت اقای انواری:

سلام چندروزی است كه پیامی بنام استادوپیشكسوتم جناب انواری درپاسخ به نظرسركارخانم حبیب زاده درمعرض دیددوستان قرارگرفته ابتداتصوركردم شایدتشابه اسمی باشداماپس ازتحقیق مطمئن شدم كه خبرصحت داردلذابشدت متعجب شدم وكمی درپاسخ تعلل كردم اماظاهراناگزیرازپاسخ هستم1-خانم حبیب زاده رابااسم كوچك خطاب نمودیدبنظرخیلی عوام فریبانه است انشااله موفق باشید2-تعیین قدوقواره نمایندگان سراب توسط مردم تهران ودماوندرامورداشاره قراردادیدشماكه به لحاظ قدوقواره ماشااله نه تنهاكم نداریداتفاقازیادهم داریددرانتخابات دوره هفتم چرادرزادگاهتان رفوزه شدید3-فرمودیدنظرشورای محترم نگهبان ثابت نخواهدماندكه من منتظراینده خواهم ماندوامیدوار4-فرمودیدمردم به نماینده دوره گردنیازندارندامانفرمودیدمنظورتان دوره گردجغرافیایی بوده یاسیاسی برای یاداوری خاطرات سیاسی مشعشعتان میگویم كه شمادرانتخابات دوره چهارم كاندیدای جناح راست انزمان دوره پنجم كارگزارانی دوره ششم مشاركتی ودوره هفتم مستقل ظاهرشدید واتفاقادرانتخابات دوم خردادازكاندیدای راست حمایت كردیدحالا بفرماییددوره گرد شماییدیامن و.....چنانچه بمن دوره گرداجازه دهیدصفحات دیگری ازدفترچه پرافتخارتان راعلی رغم رویه ام بازخوانی میكنم مثل نظراتتان درموردمردم سراب .دراینجاازادبیات مورداستفاده پوزش میخواهم ولی درمقابل متكبرناگزیرازتكبركلامی شدم
------------------------------------------------------------------------------------------
جوابیه دوم اقای انواری

بنده از زمان پایان مسئولیت تا به امروز به خود اجازه دخالت در امورات دیگران را نداده ام و بمانند یک شهروند
 
معمولی زندگی می کنم و علاقه ای به خودنمایی و فخرفروشی برای دیگران ندارم در حالیکه سینه ام برای گفتن پر
 
است . از فرصت سوزیها از فرصت طلبیها از حاشیه رانده شدن طرحهای سرنوشت ساز که هر کدام می توانست منطقه
 
را متحول کند رنج می برم.
 
عکس العمل امروز من به خاطر نحوه عملکرد همکار سابق من است که دل به منطقه ندارد و خود را دلسوز منطقه نشان می دهد در صورتی که در عمل
 
عکس این است
 
در پایان از تمامی کاربران مخالف و موافق متشکرم و خدا را شکرگزارم که سراب پر  از استعداد است که فقط فرصت شکوفایی می خواهد. در همین چند
 
روز مناظره بسیاری از ابهامات برای من روشن شد و شما آینده سراب را خواهید ساخت.
 
و همچنین از تذکر امام جمعه محترم جناب آقای اکرمی و دوستان عزیزم مبنی بر پایان نوشتار کمال تشکر را دارم.
--------------------------------------------------------------------------
یاداشت سوم اقای مجید نصیرپور

سلام بسیارخوشحالم که اخیرافرصتی پیش امدکه مطالب ناگفته ای منتشرشودولی چرامن علی رغم رویه ام پاسخ همکارسابقم رادادم دلیلش توهین همراه تکبر درکلام بودوالاعلاقه مندبودم همچون دوره نمایندگیم ازکنارمخالفین باشعارزنده بادمخالف بگذرم وحالا که ادبیات بهتری مورداستفاده قرارگرفته من نیزترجیح میدهم ازمسائل بگذرم اما بی صبرانه منتظربرگزاری مناظره ای باحضورنمایندگان علاقه مندحتی بامجریگری یکی ازمنتقدترین کاندیداهاهستم .

امادرپاسخ به عزیزان بایدبگویم یکی ازراههای حضوردرحاکمیت ازطریق نمایندگی مجلس میباشدواتفاقافعالین سیاسی ناگزیرازحضورهستندراجع به فعالیت دوره نمایندگی نیزمیتوان به پیگیری اعتبارطرحهایی مانند240 کیلومترراه روستایی گازرسانی به62 روستانوسازی مدارس مجوزدانشگاه پیراپزشکی راه سراب میانه وسراب مشکین شهرو..........اشاره که گزارش عملکردپایان دوره منتشرشده ونکته اخراینکه امدن کسی لزوماانکارگذشتگان نیست چرافکرمیکنیم برای اثبات خودبایددیگران راانکارکردبنده اعتقاددارم گذشته بانکات مثبت ومنفی خودبایدچراغ اینده باشدوبایدراجع به اینده برنامه ریزی کردمثلاحمایت ازاقای انواری برای تصدی استانداری ودیگران نیزهمینطورراجع به خودم نیزترجیح میدهم کارتخصصی خودرادرمجلس ادامه دهم ضمنابنده هیچوقت ادعای لیدری اصلاحات رانداشته وندارم اماهمواره بعنوان یک فردشناسنامه دارسیاسی تلاش کرده ام باحفظ مصالح نظام تکلیف سیاسی خودراانجام دهم بی هیچ ادعایی والسلام


توضیحات ارسالی خانم المیرا حبیب زاده به واكنش های مختلف ...
سلام
ضمن تشکر از استاد بزرگوار جناب آقای انواری به جهت پاسخی که فرموده اند ، بابت مطلبی که ارسال کردم و واکنشهای بعدازآن ، هم خوشحالم و هم ناراحت
ناراحت از این بابت که برخی جاها سوءتفاهم ایجاد شده و منظور بنده درست جا نیفتاده
خوشحالم از این بابت که درغیاب مطبوعات محلی درسراب و به واسطه حضور این سایت ، فضائی فراهم شده است تا نظرات مردمی به عنوان تریبونی آزاد اعلام شود که بابت این کار باید از مدیر محترم سایت سراب فردا تشکر کرد.
درباره مباحث گفته شده و اتفاقاتی که در این چندروز از طریق سایت وزین سراب فردا و دوستان شنیده ام لازم است عرض کنم :
1 - بنده به هیچ وجه قصد تخریب کسی را نداشتم و صرفا از سر ناراحتی شدید به دلیل تخریب جایگاه سراب و مهربان و مردم باغیرت آن نکاتی را نوشتم تا در آینده این اتفاقات شاید دیده نشود وگرنه درصورت اطلاع از این موضوع ، خدا راشاهد میگیرم که حتما به دوستان و اقوام درتهران توصیه میکردم که حتما به این دو بزرگوار رأی بدهند و مایه سرافکندگی سراب نشود .
2- آقای ....با اقداماتی که دراین مدت انجام داده نشان داده که کوچکترین تعلق خاطری به سراب نداشته و تعجب میکنم در دوره ایشان سراب چه پیشرفتی داشته که یکی از کاربران ازایشان تقدیر کرده !!!پیشنهاد یکی دیگر ازکاربران محترم مبنی بر استفاده از آقای نصیرپور به عنوان فرماندار پیشنهاد خوبی است البته چنانچه ازحضور فردی جوان و توانمند و به خصوص آشنا به تحولات مرکز استفاده شود(چه بومی و چه غیر بومی)نتیجه بهتر خواهد بود و با تمام این احوال چنانچه مردم و مطبوعات حضور جدی داشته باشند بسیاری از مشکلات قابل حل است انشاءاله

3 - این که ادعا میشود ثبت نام در انتخابات با نیت تأیید صلاحیت بوده،به مسخره گرفتن شعور مردم فهمیده سراب است.نظر شورای نگهبان در هردوره باتوجه به عملکرد افراد متفاوت میتواند باشد.

4 - بنده به هیچ عنوان قصد تخریب نداشته و از سر دلسوزی نوشتم و اگر این آقایان در دور بعد و با تأیید شورای نگهبان حضور پیدا کنند ، این مردم هستند که تصمیم خواهند گرفت .

5- امیدوارم همه کسانی که دلشان برای سراب میطپد دور هم جمع شوند تا این شهر ترقی و پیشرفت کند.زمانی مرند و مراغه و پارس آباد و.. دهها سال عقبتر از سراب بودند.ولی الان چه؟
ایکاش آقایان .. به جای این اقدامات یا راه انداختن دعوای جدائی سراب و مهربان و هدر دادن فرصتهای موجود به این فکر کنند که...
------------------------------------------------------------------------------------------
حجت الاسلام اكرمی امام جمعه سراب:
باسلام اقای نصیرپورواقای انواری این بحث هاراتمام كنند وسراب فرداهم بیش از این دامن نزند اكرمی
---------------------------------------------------------------------------------------------
پایانی بر مناظرات/هر کس در ظرف زمانی و مکانی خود مورد واکاوی قرارگیرد

*سپهر نگارنده
با سلام چند روزی است که صفحه ای پرطرفدار در خروجی سایت سراب فردا قرارگرفته و فضایی باز برای هم اندیشیُ، تبادل نظر و مباحثه هایی بازشده است هر چند که کلید این مطلب را خانمی با نام حبیب زاده در مورد حضور و نامزدی برخی نمایندگان ادوار مجلس سراب از شورای تهران استارت زد اما واکنش های اقایان انواریُُ،نصیرپور و كاربران فعال سراب فردا در نوع خود جالب و امری پسندیده بود اینكه فعالان سیاسی و اجتماعی شهرمان حضوری پررنگتر در مناظرات كلامی داشتند جای امیدواری است و انتظار این است كه سراب فردا باب گفتگوها و مناظرات را به مباحث كلیدی تری باز كرده تا برایند خوبی از مسائل به دست آید اما درخواست حجت الاسلام اكرمی امام جمعه سراب برای كفایت بحث ، اینجانب را به نگارش این مطلب واداشت تا شاید در صورت صلاحدید مدیر محترم سایت پایانی باشد بر این مباحثات چندروزه:

قبل از ورود به مطلب چند نكته را یاداوری می كنم:

۱-در بررسی عملكرد هر نماینده یا مدیر باید هر كسی در مكان و زمان خود مورد واكای قرارگیرد كه مثال های ملموسی را در ادامه خواهم اورد.

۲-برخی نمایندگان دو دور نمایندگی مجلس را بر عهده داشتند كه در بررسی كارنامه كاری انها باید تفاوت با نمایندگان ۴ ساله را منظور نمائیم.

۳-در بررسی عملكرد نماینده بیشتر باید به طرح های ملی بپردازیم و نیز نباید از عملكرد منطقه ای یا كشوری ان غفلت كنیم.

4-در بررسی عملكرد نماینده به تفكیك وظایفی قوه مقننه با سایر قوا هم توجه شود.

و اما نمایندگان سراب در ادوار قبل:تفاوتی اساسی بین حجت الاسلام و المسلمین علی ملكوتی و آیت الله حقی با دیگر نمایندگان ادوار سراب مشهود است و ان اینكه حجت الاسلام ملكوتی و آیت الله حقی قبل از اینكه از طرف مردم سراب اعتبار سیاسی و حقوقی كسب كنند؛خودشان دارای وزن و اعتبار سیاسی و اجتماعی بودند خاصه انكه حجت الاسلام ملكوتی كتبا بعد از پیروزی انقلاب حكم امام را دریافت كرده و فردی شناخته شده در بین رجال مملكتی بوده و مرحوم آیت الله حقی نیز از اعضای هسته مركزی جامعه روحانیت مبارز تهران و از شاگردان مستقیم بنیانگذار انقلاب اسلامی بود و كسب عنوان نمایندگی صرفا برای این بزرگواران آورنده عناوین و برچسب های سیاسی و حقوقی نبوده البته هیچ كس منكر امتیاز فوق العاده كسب اعتماد عمومی از طریق ارای مخفی و ازاد مردمی نیست.  

و اما دوره اول و دوم مقارن با جنگ ۸ ساله بوده و زیرساخت های اداری و سیاسی كشور نیز به دلیل فروپاشی رژیم سابق دستخوش تحولات بنیادی شده بود اما با این وجود

مخابرات هندلی سراب به حالت مدرن تبدیل شد. دادگستری سراب که بعنوان دادگاه بخش شناخته می شد با اهتمام ایشان و کسب موافقت از شهید بهشتی مستقل و به دادگستری شهرستان ارتقا یافت. رسیدگی و ساخت راههای روستایی و همچنین گسترش شبکه آبرسانی به روستاهای دورافتاده و اتصال شبکه برق سراب به شبکه سراسری و خروج آن از حالت موتوری و....... کارهای عمرانی دیگر در کنار تاسیس نهادهای انقلابی از زمره فعالیتهای ایشان و مدیران اجرائی شهر بود. نکته جالب توجه اینکه درحالیکه دانش آموزان سراب برای شرکت در کنکور مجبور بودند بدلیل عدم برگزاری کنکور درسراب به شهرهای تبریز یا اردبیل عزیمت کنند با خواست و تلاش ایشان کنکور در شهر سراب برگزار گردید.

و اما دوره كوتاه نمایندگی مرحوم آیت الله حقی هم منشاء خدمات قابل توجهی بود و اما چرا كوتاه؟برای اینكه آیت الله حقی چند ماه بعد از نمایندگی به دلیل ابتلا به بیماری قلبی مدتی را در داخل و خارج بستری و از عوارض ان بیماری رنج می برد كمااینكه دوره وی نیز مقارن با سازندگی مناطق جنگی بوده و طبعا سرمایه گذاری در مناطق ویران شده جنگی در اولویت بوداما با این وجود:

اخذ موافقت اصولی كارخانه سراب بافت و برگزاری مناقصه آن(به دستور نعمت زاده وزیر صتایع سبك آن زمان)نهایی شدن مطالعه ایجاد مخازن نفت؛تسریع در طرح ملی گازرسانی به شهرستان سراب،و اخذ اعتبارات دولتی در برقرسانی و آبرسانی به بسیاری از روستاهای سراب و از همه مهمتر راهیابی به مجلس خبرگان رهبری و اعتبار بخشی وی به موقعیت نماینده سراب در مجلس نیز نباید از دید ما پنهان بماند...

اقای روح بخش مهربانی نماینده دوره چهارم نیز که با ایجاد یک موج انتخاباتی ناشی از دو قطبی شدن انتخابات(مرحله دوم)و حمایت نامزدهای ناکام از وی در برابر فرد اول به مجلس راه یافت به دلیل طولانی شدن روند تایید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان (یکماه بعد از آغاز مجلس چهارم)و سپس مشکل تایید اعتبارنامه و رد اولیه ان در کمیسیون تحقیق
باعث شد تا وی شش ماه بعد از شروع مجلس با رای گیری در صحن مجلس با 77رای موافق در برابر 63رای مخالف در مجلس ماندگارشود و این امر منجر به ان شد که روح بخش کمسیون اصل نود کم متقاضی را به جای کمیسیون صنایع برگزینداما با این وجود:

سفر هاشمی رفسنجانی به سراب و افتتاح سراب بافت،صدور دستور مطالعه سدهای خاکی،بازدیدسعیدی کیا وزیر راه ازمسیر سراب-میانه در جهت بررسی پیشنهاد نماینده سراب،بازدید فروزش وزیر جهاد وقت ومساعدت های ویژه در حوزه روستایی و از همه مهمترترغیب نمایندگان مجمع اذربایجان به در اغوش گرفتن سراب در پی عدم الحاق ان به استان اردبیل بخشی هایی از پیگیری های اوست.

امیر صنعتی نیز در زمینه نفلین سینیت،بزرگراه سراب-بستان اباد،و بیمارستان جدید پیگیری های موثری انجام داد


به كارنامه اقایان انواری و نصیرپور نگاهی می كنم البته با ذكر این نكته كه انواری دو دور نماینده مجلس بود.

بی انصافی و ناجوانمردانه خواهد بود كه به خدمات این دو بزرگوار به صورت سیاه و سفید نگاه شود چراكه هركسی بسته به استعدادها و توانایی های خود و نیز ظرفیت های زمان و مكان خدماتی داشته است.

نمی توان سخن از كارخانه بزرگ نفلین سینیت و رویای اقتصادی مردم منطقه كرد اما به نقش ارزنده انواری بی توجهی نشان داد،به یاددارم كه كلنگ زنی و در واقع تثبیت طرح با تلاش های وقت نماینده و نیز مسئولان استانی و شهرستانی محقق شده،نمی توانیم ایجاد دانشكده فنی و حرفه ای سراب را نادیده بگیریم،نمی توانیم ادامه پروژه های ملی،احداث سد تاجیار و  ایجاد سالن های ورزشی (مثل حجاب و ..)را از قلم بیندازیم ضمن اینكه نائب ریسی كمیسیون بازرگانی مجلس و فعالیت رسانه ای انواری نیز از نقاط مثبت او به زعم نگارنده بوده است.

از بیان نقاط ضعف وی اجتناب می كنم.

و اما در مورد اقای نصیرپور نیز تصویب منطقه ویژه اقتصادی سراب،پیگیری و جذب اعتبارات به موقع برای طرح های ملی چون احداث بیمارستان جدید،اغاز طرح بزرگراه بستان اباد-سراب،تصویب اعتبار در ردیف اعتبارات بودجه برای مطالعه خط آهن،انجام مقدمات برخی طرح هاوکمک های عمده به تولیدگران سراب و ....

قطعا او و هر انسانی ممكن الخطا است و مبری از اشتباهات سیاسی و اجتماعی نخواهند بود.

و اما چندکلام در مورد مطلب خواهر ارجمندم حبیب زاده و جوابیه های کاربران و بزرگان:

خانم حبیب زاده همانگونه که به حق در منشور کاری این سایت امده سرمایه های و ظرفیت های این شهرستان را نباید در ساکنان جغرافیای ان جستجو کرد چراکه امکانات محدودتر از ان است که همه در این شهرماندگارشوند مهم دل نکندن و دل داشتن به این آب و خاک است و بس چه اشکالی دارد که پست های سیاسی و مهمی از طرف سرابی تبارها گرفته شود که نتیجه آن و تاثیر ان به همه ماخواهد رسید به عنوان نمونه از شما می پرسم آیا حاج حسین خانی که چند صد میلیون تومان به طرح های راه سازی و بیمارستانی شهر کمک کرده ساکن کرج یا تهران نیست؟آیا حجت الاسلام محدثی افتخار شهرستان سراب و صاحب قلم معروف و اثرگذار و شناخته شده در کشور ساکن قم نیست؟آیا جناب اقای عین الهی و برادارانانها یا مفاخری که در مین سایت هم آمده ساکن سرابند؟

آیا از خود پرسیده ایم که چرا هیچ فرد سرابی تاکنون نتوانسته در سمت های مهم سیاسی عرض اندام کندء؟ شاید بتوان پاسخ ها را در رفتارهاو نگاه های کم افقی که داریم باید جستجو کنیم؟
آیا از خود پرسیده ایم چرا شمار نمایندگان سرابی مجلس خبرگان اکنون از 4 به صفر رسیده است؟

چرا از اوج گرفتن نمایندگان اسبقمان در سپهر سیاسی کشور نگران شدیم؟

سراب فردا: انتشار این مطلب صرفا بیان دیدگاه های نویسنده مطلب بوده و سراب فردا اماده انتشار پاسخ این دو بزرگوار و نظرات مخالف و موافق سایر کاربران می باشد.علی : هدف آقای نصیرپور فقط گرفتن تایید صلاحیت بود که خدا رو شکر، چون اگر مجددا در سراب داوطلب می شد بازم مثل دو سال پیش به دلایلی ( بازم ردصلاحیت می شد ولی الان با توجه به گرفتن تایید صلاحیت در تهران دیگه در سراب مشکلی نخواهد داشت. - لطفا در نقدها کمی انصاف داشته باشید...
. : "برخی دوستانم که این شرایط را در تهران دیده اند" یعنی خودتون ندیدید؟! واقعا جای تعجب دارد چیزی که ندیدید را نقد می کنید!!! احسنت!
منم می خوام عضو شورا بشم! : منم می خوام عضو شورا بشم! - گفت تو چی داری که می خوای عضو شورا بشی؟! - گفتم قرار نیست جای دیگه ای شورا بشم می خام هینجا سراب باشم - گفت چه فرقی داره مردم سراب هم تو رو نمیشناسن؟ - گفتم انگار تو سراب زندگی نمی کنیا؟! - گفت چطور؟ - گفتم برای شورای سراب سه چیز کافیه که من دارم! گفت اون سه تا چیه؟ گفتم: 1. اسم خاصی داشته باشم 2. تو زمان تبلیغات جلوی مردم گریه کنم! 3.سراب چنتا هم به اصطلاح روشنفکر داره برا اونا هم کافیه بقیه رو با دلایل کاملا غیرمنطقی! دزد و ضدانقلاب و نالایق و ... نشون بدم و تخریبشون کنم! گفت پس منم هستم!!! سراب فردا: در اينكه مردم كشورمان مردمي احساسي و عاطفي اند شكي نيست اما نگارنده محترم كمي با انصاف به موضوع نگاه كنيد تمام كساني كه نامزد مي شوند در واقع نوعي ايثار و از خود گذشتگي مي كنند خود را در معرض افكارعمومي قرارمي دهند تمام زواياي زندگي انها با نورافكن هاي قوي رصد مي شود بنابراين زياد بي انصاف نباشيم دست در دست براي شكوفايي شهرمان بكوشيم و ...
اسفندیار : آقای انواری مرد سیاست سراب در بین سیاست مداران بزرگ ومجلسیان از اعتبار زیادی برخوردار است. چون همه می دانند چقدر سخت کوش و با اقتدار بود . و برای به دست آوردن حق مردم سراب از هیچ تلاشی دست بر نمی داشت.سراب و مردم سراب براش خیلی مهم بودن و هستن
مهدي مستفيد : اين آقايان ساكن سراب نيستند بنابر اين بر اساس تبصره 2 ماده 26 قانون شوراها نمي توانند براي شوراي شهر سراب كانديد بشوند.
امیر : خانوم ... باز هم شرمنده خواهی شد خیلی جو گیر شدی به نظر میرسه تو این شهر زندگی نکردی وندیدی تواین شهر چهار نفر ... چه بر سر به قول خودت سرابت آوردن اون موقع تو خیلی کوجولو بودی که این جوری زبون نداشتی بگی کسی که تمام قد این 4سال برای سراب زحمت کشید چرا باید رد صلاحیت بشه این کار باعث میشه تا این آقایون زحمت کش برن از شهرغربت صلاحیت بگیرن وتاآخر بمونن با حداقل رای تا این خدا بی خبرها تو شهر باز جار نندازن که از اونجا هم رد شدن به والا سراب به هر بلایی بیفته حقشه چون اگه تحلیگر ونویسندش تو باشی وای به حال....البته بااین اوصاف احتمالا از اونایی هستی که به صلاحیت دار شدن این عزیزا {ناراحت شدي}
ناشناس : خیلی خوب بود .. منم این کارا رو بلدم پس منم می خوام شورا بشم!
اتابک : آقا یه سوال فنی داشتم اسم منم خاص هست یا نه(اتابک) لیسانس دارم و بیکار هستم ، گزینه های دو و سه رو بلدم گزینه یک رو اگه تایید کنید منم دوره ی بعد ثبت نام می کنم.
موسوی : از سایت سراب فردا ممونم اتفاقا آقایان نصیرپور و صنعتی کار خوبی کردند و از حوزه تهران و دماوند کاندید شدند چون با رایی که بدست آوردند معلوم شد جایگاه و وزنه سیاسی و اجتماعی آنها دربین مردم چقدر است و مردم سراب و مهربان هم که در موقع انتخابات تحت تاثیر عواملی قرار گرفته و به این آقایون رای دادند متوجه موضوع می شوند.چند نفر چاپلوس و هدیه بگیر که مدام از آقایان تعریف و تمجید می کنند شاید آنها هم متوجه کار اشتباهشان باشند.اینکه گفته شود کسانی باعث رد صلاحیت آقایان نصیرپور و انواری شده اند این حرف کج دهنی به قانون شورای نگهبان است. آنطور که گفته می شوذ آقای نصیرپور بدلیل عدم التزام و آقای انواری بدلیل درخواست حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی در دوره نمایندگی خود رد صلاحیت شده اند . در شهرستان سراب قحط الرجال نیست الحمدلله مردان و زنان فرهیخه برای قبول مسئولیت در سراب زیاد است . بهتر است کسانی که فکر می کنند مثل دوران قبل با توسل به باند بازی و قوم و قبیله گرایی و پخش پول در بین مردم می توانند اعتماد مردم را جلب کنند از این عمل زشت دست بردارند و با سرنوشت مردم بازی نکنند و بگذارند مردم کار را به کاردان بسپارند
علی 2 : بر همگان روشن است که احراز صلاحیت آقای نصیر پور نماینده مردمی و سخت کوش شهرستان سراب در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی بدلیل کینه ورزی سیاسی بعضی افراد مغرض و کوتاه فکر محلی و اقدامات نابخردانه آنها مورد تردید شورای محترم نگهبان قرار گرفته و در نتیجه ایشان رد صلاحیت شده بودند لذاایشان جهت احقاق حق خود در شهرهای دیگری ثبت نام نموده و الحمدالله صلاحیتشان مورد تأیید قرار گرفته و موجب شادی همشهریان غزیز گردیده است . باعث تأسف است که شما خیلی سطحی به موضوع توجه نموده و به تعداد آراء ایشان نقادی می کنید، قدری انصاف داشته باشید متوجه می شوید که اقدام ایشان صرفا جهت گرفتن صلاحیت بودو آن آراء هم نشان محبت مردم به ایشان بود اگر واقع بین باشید باید به این کار ایشان احسن بگویید و ببالید چون نماینده دیروز و فردایتان فردی جسور و با شهامت است. به امید فردایی بهتر انشاءالله .
: می توانستند بعد از اخذ تائید صلاحیت ،از شرکت در انتخاات انصراف بدهند.آیا غیر از این است؟؟!!!
علی 2 : با سلام ،لطفا کامنت قبلی منو با نام علی 2 که در پاسخ به اظهارات این خانم نیمه محترم ارسال کردم منتشر کنید تا حقیقت وجود افکار شیطانی و آدمهای مزاحم پیشرفت سراب بر همگان روشن شود.
امین زمانی : پنجشنبه 30 خرداد1392 ساعت: 21:24 توسط:امین زمانی کشور ژاپن و چین بعد از جنگ جهانی دوم جوانان بیکار خود را به کشورهای اروپائی فرستاد که هم ارز و هم تخصصهای هواپیما سازی و کشتی سازی و .... را به کشور خود بیاورند و چند سال بعد شاهد خواهیم بود که افغانیهایی که در ایران و اروپا کار می کنند وقتی به موطن خود باز می گردند کشور خود را آباد خواهند کرد . در تهران و شهرهای بزرگ کسانی که تحصیلات عالیه دارند و یا تجربه کاری دارند در وزارتخانه ها و مسئولیتهای مهم دولتی جدب می شوند . ولی متاسفانه در شهرهای کوچک مثل سراب چون ظرفیت جذب متخصص کم است و آنها مجبورند در جاهای دیگر دنبال کار بروند و بعضیها نیز فکر می کنند فقط سرمایه های نقدی باید جذب شود و از سرمایه های فکری متخصصان غافل می شوند . و اگر دلسوزی هم داوطلب خدمت به مردم باشد می گویند تا بحال کجا بودی ؟ تبلیغات شوراها در تهران با شهرهای کوچک فرق دارد کافی است اسم ناشناخته ای در لیست شخصیتهای مشهور باشد و رای هم بیاورد و عده ای حاظر می شوند مبالغ هنگفتی بپردازند تا اسم آنها نیز در این لیستها باشد . حال سوال اینجاست : دوستان ما که در شهر کوچک ما چهره ای آشنا هستند و رای نسبتا بالایی دارند، و در تهران چهره ای ناشناخته ای حساب می شوند ، اگر جزو لیستی باشند و خرجهای میلیاردی کنند و رای بالایی هم بیاورند آنوقت برای ما محترم خواهند بود و در غیر اینصورت آیا باید مورد بی مهری قرار بگیرند ؟ قضاوت با شما . با تشکر : امین زمانی
وطنم سراب : با سلام و احترام متاسفم که سراب فردا در حال از دست دادن هویت وجایگاه خود است و متاسفم که هر نظری را بدون بررسی جوانب آن تائید و یا در صفحه اصلی منتشر می کنید. کاندیدا شدن هر شخص از یک شهر یک تصمیم شخصی است و الزامی ندارد که حتماً باید به خاطر اینکه یک فرد چه نظری دارد تصمیم بگیرند. شما به چه دلیل و با چه سندی 2 نماینده بزرگوار شهرستان سراب را محکوم می کنید . آیا کاندیدا شدن از تهران جرم و گناه کبیره است یا بازی کردن با آبروی آنها نشان از کم ظرفیتی و بی تقوایی است؟! من هم اطلاع دارم که این 2 عزیز برای شورای شهر تهران ثبت نام کرده بودند ولی از یک نفر همشهری مقیم تهران هم نشنیدم که بگویند آنها برای انتخابات تبلیغ کرده باشندو یا حتی پوستر چاپ کنند . حاج امیر صنعتی و حاج مجید نصیرپور افراد شناسنامه و حزبی هستند و این طور نیست که به راحتی آبرو و حیثیت خود را که از نظام مقدس جمهوری ایران بدست آورده اند به حراج بگذارند. به نظر من این 2 عزیز بزرگوار اگر از سراب کاندیدا می شدند کارشان عجیب بود والا کاندیداهای شورای شهر تهران بیشتر از رجال سیاسی و متشخص و در سطح وزیر و نماینده مجلس و مدیران عالی رتبه نظام بودند و حتی اگر هم رقابت می کردند کارشان هیچ ایرادی نداشت وبرای سراب عزیز افتخار بود. امیدوارم سراب فردا بی جهت و برای خوشایند یک فرد اینگونه با آبروی افراد بازی نکند.
شهروند : رای بسیار پائین اونهائی که ادعا می کردند برای خود در تهران برو بیایی دارند و سیاسی هستند و ...... مردم سراب را تحقیر کرد . با اندکی تامل می بینیم اگر آقایان مقبولیت داشتند در همان محل زندگی شان انتخاب می شدند نه اینکه در ایام انتخابات از مردم سراب گدائی رای می کردند ضمنا" خواهر زهرا !؟ بیخودی مسئله را به انتخاب سرکار خانم شیدائی ربط نده . ایشان پایگاه مردمی دارند
مجیدنصیرپورسردهایی : سلام ازمحبت همه دوستان تشکرمیکنم اماهمه واقعیت این است که من صرفابدلیل دریافت نظرمراجع نظارتی ثبت نام کردم ودرشوراهااصلارقابت نکرده ودماوندهم سابقه ای قبلی نداشتم اماقبول دارم که میشدپس ازتاییدانصراف دادکه اینطورنشدامابایدشرایط رادرنظرگرفت.اماسخنی باخانم حبیب زاده ایااعتقادنداریدکه سرمایهای انسانی دارای ارزشی معادل خاک هستند؟بهترنیست همان اندازه که به زادگاهتان علاقه داریدبه انهاتوجه کنیدصرف نظرازحب وبغضها.
علی : آقای نصیرپور زودتر از شما جواب ایشون رو داده بودم من، نیازی به زحمت انداختن خودتون نبود! - امیدوارم چهل روز بعد که دکتر روحانی کلید پاستور رو گرفت کلید فرمانداری سراب رو به شما بده تا مشکلات فراوان سراب رو که اتوبوسی!ها قفل و زنجیر کردن رو باز کنید..
واعظی : اقای مجید نصیرپور واقعیت این است که رفتار شما نشان می دهد شدیدا شهرت طلب هستید و برای رسیدن به قدرت ومقام و منصب به هر دری می زنید با فتنه گران نشست و برخاست دارید یک روز اصلاح طلب بدلی هستید روز دیگر اصولگراتر از اصولگرایان و یک روز هم منتقد دولت هستید و خود را صاحب نظر می دانید. بالاخره باقالی به چند؟ چرا فکر می کنید شما ادم متفاوتی هستید؟چه تخصصی دارید و چه خدمتی به مردم کرده اید ؟ایا غیر از این است که .....و با نواختن سیلی به گوش نماینده دولت آبروی مردم سرا را پیش همه ملت بردید و در رادیو و تلوزیون و رسانه این افتضاح انعکاس شدیدی پیدا کرد و آبروریزی به بار آوردید.هرکس این خبر افتضاح را شنید و گفت اگر نماینده مردم سراب این اقا باشد و رفتار و ادبش اینگونه باشد وای به حال مردم سراب. اقای نصیر شما باین رفتار و ژست های اصلاح طلبی و ادا دراوردن ها باعث بدبینی دولتمردان به مردم شهرستان سراب شدید و مردم محروم و صبور این منطقه را از بسیاری از خدمات دولتی محروم ساختید در انتخابات دوره نهم مجلس چون از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدید و به دری زدید تا تایید صلاحیت بگیرید اما نتوانستید!در نهایت خود و دوستانتان فردی را به مردم تحمیل نمودید تا بعدا بتوانید مقاصد و برنامه های خودرا عملی کنید اما موفق نشدید و دست رد به سینه شما زده شد در حالی که در بین کاندیداهای مجلس نهم افرادی اصلح و کارامدتر وجود داشتند. اقای نصیرپور تا بحال از خود پرسیده اید که در طول 4 سال نمایندگی مردم سراب چه گلی برسر این مردم زده اید؟
علی : انواری جون حالت خوبه عزیزم؟ مطمئن هستی سوزی که گفتی تو چشاشت هست؟ من فکر کنم ......!!!! سراب فردا:ازکاربران خود می خواهیم ادب و نزاکت را در قلم فرسایی خود رعایت کنند
سعید : علی آقا اگه واقعا برا این بود که ببینه صلاحیت می گیره یا نه پس چرا در عکس تبلیغاتی ایشان پسوند سردهایی حذف شده؟؟؟ شاید فکر کرد مردم دماوند این پسوند رو نبینن بیشتر بهش رای می دن!!!.
سراب فردا به اقاي واعظي : با تشكر از مطلب ارسالي شما فقط به جهت اطلاع خدمت شما عرض مي كنيم كه اقاي نصيرپور در مصاحبه اي كه شب 24 اسفند با سراب فردا داشتند و در ارشيو شبكه ويدئويي موجود است از هيچ نامزدي حمايت نكرده و فقط به حضور حداكثري توصيه كردند حالا عده اي از هوادارانش به نامزدي خاص راي دهند دليلي بر حمايت او نمي شود...اما نگاه سياه و سفيد نيز كارساز نخواهد بود اگر چه انتقاداتي به رفتارهاي سياسي وي و نيز نوع برخورد با رييس دانشگاه علوم پزشكي تبريز وارد است اما بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه با اینکه نصيرپور شناسنامه سياسي داشت اما موردي از سخنراني يا دخالت دادن انها در جلسات شوراي اداري يا برخورد لفظی و اداری با روسای اصول گرا در شهرستان مشاهده نشدو اینکه با شهامت از رفتار خود در قبال رييس دانشگاه علوم پزشكي عذرخواهي كرد؛و در برابر انتقادات تند استاندار در شورای برنامه ریزی فقط به کنایه و شوخی متوسل شد و پرده دری نکرد.. اميدوارم اين نوشته ما حمل بر حمايت از فردي تلقي نشود چراکه ما خود را متعهد به کلام صادقانه،نگاه منصفانه و نقد مشفقانه می دانیم.
سعید : علی نیمه محترم برو ادبیاتت رو درست کن که نشان از شخصیت خانوادگیت است. بی ادب بودن هنر نیست و فعلا این ادبیاتی که به کار بردی سوزش خودت را نشان می دهد حالا از چی خدا می دونه. حرفی داری درست بزن. هر جند کسی که خودش رو به خواب زده بیدار کردنش خیلی سخته.......
زهرا : سلام علیکم.... وااااااااااای وااااااااااای اینجا چه خبره؟؟؟؟؟؟؟؟ خدا فقط آخر عاقبتمونو خیر کنه
رضا خادم حسینی : با سلام وعرض ادب محضر دوستان منتقد وطرفدار اشخاص سیاسی حقیر نیزبه عنوان یک شهر وند سرابی از تمامی کار بران سایت سراب فردا وهمچنین خود دست اندر کاران سایت نهایت امتنان را دارم که با ایجاد چنین فضای باز نظر پردازی موجب ارتقای سطح فکری وهمچنین تحلیل سیاسی شهروندان محترم شهرستان سیاستمدارمان میشوید امیدوارم این روند البته بدون توهین وافترا همیشه در فضای شهرمان حاکم باشد وما نیز دموکراسی واقعی را که در شان والای شهرستان سراب هست را شاهد باشیم به تمامی نظر پردازان درود میفرستم وبه شعور سیاسی شما عزیزان افتخار میکنم چرا که امام حسین (ع) می فرماید بحث علمی کنید که دانش را بیشتر میکند به عقیده ی حقیر حرف زدن از سیاست روز شهر خود نیز نوعی بحث علمی در راستای روشنگری مردم به حساب میاید با احترام رضا خادم حسینی
سرابلی : اشخاص دیگری هم بودند که سرابی و یا از روستائیان عزیز ساکن تهران هم کاندیدای شورای شهر بودند ولی چون مشهور نبودند متاسفانه کسی نامی از آنها نمی برد که چرا در تهران کاندیدا شده اند و در سراب نشده اند این ما هستیم که با توجه ویژه و یا انتظارات ویژه از بعضی ها از آنها بت می سازیم بهتر نیست دیگر دنبال این مسائل نباشیم و بفکر آبادانی شهرمان باشیم ؟
طاهر : سلام ودرودبر همه عزیزان سرابی وروستائیان سرافراز-خواهر عزیزم خانم حبیب زداه-نقدوتمجید اگر احساسی باشدشکننده خواهد بودهمه این بزرگواران ازجمله انواری -صنعتی -نصیرپور و...بااین نقد وبرسیهای خداناکرده مغرضانه وتمجید های حبابی نه ازدل مردم خارج میشوند ونه محبوبیت پیدا میکنند به نظر وآرای مردم احترام بگذاریم وبه عزیزانمان افتخار کنیم وشجاعت شرکت در رقابت سیاسی راتحسین نمائیم واگر خارج از منطقه بوده طراوت آن را احساسی از بین نبریم -باتشکر
قلم شکسته : فیل اندر خانه ی تاریک بود عرضه را آورده بودندش هنود از برای دیدنش مردم بسی اندر آن ظلمت همی شد هر کسی دیدنش با چشم چون ممکن نبود اندر آن تاریکی اش کف می بسود آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد گفت همچون ناودانست این نهاد آن یکی را دست بر گوشش رسید آن بر او چون بادبیزن شد پدید آن یکی را کف چو بر پایش بسود گفت شکل پیل دیدم چون عمود آن یکی بر پشت او بنهاد دست گفت خود این پیل چون تختی بدست همچنین هر یک به جزوی که رسید فهم آن می کرد هرجا می شنید از نظرگه گفتشان شد مختلف آن یکی دالش لقب داد این الف در کف هر کس اگر شمعی بدی اختلاف از گفتشان بیرون شدی چشم حس همچون کف دستست و بس نیست کف را بر همه او دسترس چشم دريا ديگرست و كف دگر كف بهل وز ديده دريا نگر جنبش كفها ز دريا روز و شب كف همي‌بيني و دريا نه عجب ما چو كشتيها بهم بر مي‌زنيم تيره‌چشميم و در آب روشنيم اي تو در كشتي تن رفته به خواب آب را ديدي نگر در آب آب کاربران عزیز و صاحب کلام هر کسی از بهر عقاید خود صحبت می کند و نظر می دهد بهتر است متن کامل شهر مولانا را بخوانیم و بدانیم با تشکر قلم شکسته
واعظی : از سایت سراب فردا بابت ایجاد فضای باز و نوعی مناظره بین مخاطبان تشکر می شود.اما در جواب باید عرض کنم که گرچه آقای نصیرپور بعنوان نمایتده وقت مجلس اعلام کرد که از هیچ یک از کاندیدا ها حمایت نمی کند اما بر کسی پوشیده نیست وی به 2 دلیل زیر هرچه آبرو و اعتبار در دوران 4 سال نمایندگی کسب کرده بود برای رای آوردن نماینده فعلی خرج کرد اول،دهن کجی به تصمیم شورای نگهبان به خاطر رد صلاحیت وی دوم،ضعیف ترین فرد را در بین کاندیدا ها انتخاب و حمایت کرد تا بتواند عملکرد خود در طول 4 سال نمایندگی را قوی و مثبت نشان دهد و در دوره دهم نیز نامزد شده و با تکیه بر ضعف های نماینده فعلی خودرا بعنوان اصلح مطرح کند اینکه با تلاش بسیار توانسته است در انتخابات میاندوره ای مجلس تایید صلاحیت خودرا بگیرد تا در دوره بعدی کاندید شود به همین منظور است عذرخواهی وی از رئیس داشگاه و سکوت در برابر انتقادات دردی را دوا نکرد آنچه اتفاق افتاده بود اثر خودرا گذاشته بود و ابروریزی و افتضاح به بار اورده بود و قابل جبران هم نبود به قول شاعر چرا عاقل کند کاری/که بار ارد پشیمانی- اما خاطرم هست که آقای نصیرپور در همین سایت ارزو کرده بود که ای کاش می شد فرصتی پیش بیایدو در مورد انتخابات مجلس نهم صحبت کند .خوشبختانه الان این فرصت پیش امده واقعا اگر مطلبی دارد ارائه کند.یکی از آن مسائل می تواند پاسخ به این سوال باشد. آقای نصیرپور شما در انتخابات مجلس نهم از رد صلاحیت خود توسط شورای نگهبان کاملا آگاه بودید و دلایل رد صلاحیت هم حتما به شما ابلاغ شده بود و مطمئن بودید تایید صلاحیت نمی شوید چرا تا اخرین روز ساختمان خانه ملت را عملا ستادتبلیغات انتخاباتی خود قرار داده و هواداران خود را در داخل و بیرون ساختمان جمع کرده و نمایش می دادید تا بدینوسیله افکار عمومی وشورای نگهبان را تحت تاثیر قرار داده تا بتوانید تایید صلاحیت بگیرید و عملا مردم را فریب می دادید و این تجمعات در جلوی ساختمان که در روبروی فرمانداری قرار دارد باعث ناامنی و نگرانی شده بود . همان موقع شایع شد اقای پیرانی با درخواست فرماندار وقت به دفتر شما امده و خواسته بود که به ان وضعیت پایان دهید و شما مجبور شدید همان نصف شب طرفداران خودرا پراکنده کنید و رد صلاحیت را تمکین کنید
امير : آقاي انواري سوزش شماوسرازير شدن اشكتان مي دانيد از كي شروع شده از روزي كه مردم باوشعار دادنشان درمسجد خليفه بيگي بعد ازاعلام نتيجه انتخابات مجلس سراب دور نهم احساسات خود را نسبت به نصيربور اعلام كردند وشما تازه متوجه شديد كه به علت عدم توجه به مردم سراب وشهر سراب كه هميشه چند روز مانده به انتخابات اين ورها بيداتون ميشه .......
علی : سراب، شهر شهداي تخريب... يادمه يکي از معلمامون يه روز تو کلاس که داشت از خاطرات دوران دفاع مقدس تعريف مي کرد، گفت: «تو دفاع مقدس هرکس مي گفت من اهل سرابم همه مي فهميدن که از بچه هاي گردان تخريب هست و... و سراب رو با بچه هاي تخريبچي شون ميشناسن...» راستش باور نمي کردم، يه روز زد به مخم که ببينم راست مي گفت يا نه! از اونایی که جبهه رفته بودن پرس و جو کردم و تو اينترنت اينور اونور رفتم ديدم آره معلم مون راست مي گفت. (شما هم اگه باورتون نشه مي تونيد تو سايت گوگل سرچ کنيد!) من اهل سراب نيستم حدود دوازده سالي هست که هم شهري شما شدم، الان که اين مطلب قبلی رو همراه نظراتش خوندم به حرف اون معلم مون ايمان آوردم!!!(سراب و تخريب چي هاش) سلام و دورود بر روح پاک شهداي تخريب چي ولي حرف من اينجاست که ما وارثان آن پدرانيم، پدرانمان تخريب چي بودن ما هم شديم تخريب چي، فقط يه سوال: پدرانمان چي تخريب مي کردن ما چي؟! پدرانمان به ما «لا اله الا الله» ياد دادند، چرا ما فقط «لا اله» رو ياد گرفتيم؟! آيا واقعا وارث آنهاييم؟
قلم شکسته : سلام از علی آقا ممنونم با مثال بسیار زیباشون واقعا ما ایرانی جماعت بلد نیستیم از کسی انتقاد کنیم بدون تخریب و فحاشی و توهین... معمولا آخر هر مقطع از تحصیل دانشجو از تز خودش دفاع می کنه در مقابل اساتید و بهتر بود نمایندگان هم اخر دوران خدمتشون از کارایی که تواین مدت انجام دادن طی یک کنفرانس خبری از خدماتشون دفاع می کردن جناب آقای انواری از بزرگترین و خادم ترین نمایندگان سراب و واقعا توهین به ایشان، توهین به شعور و فهم خودمان است لطفا انتقاد کنید مودبانه لطفا لطفا
حميد : متاسفانه در طول تاريخ اكثريت مسولئين سراب دلسوز واقعي نبوده اند.ااكثريت نماينده گان در اولويت اول در فكر منافع شخصي خود. بوده اندتارفع حل مشكلات حوزه انتخابه خود.متاسفانه با وعده هاي كه خودشان بهتر از همه ميدانند عملي نيست.به نحوي با احساسات پاك اين مردم بازي كرده.وبعد از پايان دوره. مشخص شده كه از وعده هاي داده شده ١٠درصد عملي نشده. وطي اين دوره انتخابات فقط خدا بيامرز آيت الله حقي.و آآقاي انواري تا حدودي به وعده هاشان عمل كردند.در ضمن از تلاش فداكارانه فرماندار فعلي هم نبايد چشم پوشيد
مهدي مستفيد : جناب آقاي واعظي اين تصور كه بهمني با حمايت نصيرپور توانست برنده شود اشتباه است. انتخاب بهمني واكنش عمومي به ... نه حمايت شخص نصيرپور . ثانيا به فرض حمايت نصير پور شما چه كسي را شايسته حمايت مي دانستيد كه قوي تر بوده است ثالثا اگر نصيرپور را عامل انتخاب بهمني مي دانيد به او احترام بگذاريد كه با يك اشاره 30 هزار راي براي بهمني فراخوان داد. آقاي انواري قد وقواره شما را در كجا تعيين كنيم بهتر است؟؟!!
حميد : آقاي قلم شكسته نوشته هاي شما دركلاس ما نيست.لطفا ساده بنويسد.شما بلاتر از ليسانس مينويسد متاسفانه ماه خيلي همان كم سواد هستيم.ققط اميدواريم دلسوزاني پيدا شود كه اين منطقه واقعاا محروم را نجات دهد.شهرهاي خيلي كوچكترازسراب آلان چندين برابر سراب است.به قول يكي از دوستان سراب مانند دو اسب مي ماند كه نه بزرگ ميشود.نه كوچك.
رامین : من طرفدار آقای نصیرپور نیستم... اما ای کاش کسانی که این چنین بی رحمانه ایشان را نقد میکنند امروز در جشن نیمه شعبان در سالن حجاب حضور می یافتند و رفتار سخاوتمندانه ایشان را مشاهده میکردند همینکه ایشان نماینده نیستند اما باز هم به یاد مردم هستند و مردم را فراموش نکرده اند و هر سال به بهانه ای دل این مردم را شاد میکنند بسیار ارزشمند است در پایان به شعری از سهراب سپهری اشاره میکنم.. چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
جعفر : فرعون اطلاع نداشت که در دریا غرق خواهد شد ولی قبل از آنکه در دریا غرق شود در نفسانیت و قدرت طلبی و احساس مالکیت و شهرت طلبی و .... غرق شده بود. اولا از دو بزرگوار درخواست می شود که بخاطر حفظ وحدت بین خود وطرفدارانشان از اختلاف دوری کنند . دوما آقای نصیرپور بنظر می رسد که تائید شورای نگهبان را بر تائید خداوند متعال اولویت قرار داده است و مثل آقای غرضی رفتار نکنند که فکر می کرد اگر شورای نگهبان تائیدش نکند آبرویش خواهد رفت ؟ تائید شورای نگهبان نسبی می باشد و ممکن است شورای نگهبان در خیلی جاها اشتباهاتی هم داشته باشد که مرحوم امام خمینی (ره) در زمان حیات خود انتقادات زیادی از این شورا می کردند . بنظر می رسد ناراحتی خانم حبیب زاده و آقای انواری یا آقای واعظی از نصیر پور بخاطر دلسوزی می باشد که نباید یکی از اعضای خانواده اصلاحات یا همشهریشان در یک شهر غریب شکست بخورند و این به ابروی همه ما بستگی دارد و بخاطر همین هم عکس العملهای آنها طبیعی می باشد . قبل از اینکه جنابعالی در دریایی غرق شوید در دریای ریاست طلبی و شهرت طلبی خود را غرق نکنید. بنده مثالی زدم و قصد مقایسه آقای نصیر پور با فرعون را نداشتم ولی ما نباید پیرو روشهای فرعون باشیم . امیدوارم بقول علی آقا به تخریب همدیگر نپردازیم .
فاطمه حمیدی : درود بر تو شیرزن سراب خانوم المیرا با اومدن مردانه خانوم بهمنی به صحنه، زنان سراب خودشون رو باور کردن تحلیلت غال
حميد : با سلام.بنده به عنوان يك سرابي اززحمات دسوزانه فرماندار محترم آقاي سعادتي وامام جمعه محترم حاج اقا اكرمي بابت دلسوزي براي آباداني وپيشرفت شهرستان و تقدير وتشكر مينمايم.
ع-ا : با سلام مطالبی در مورد نقد خانوم حبیب زاده داشتم. 1- اولا زیر سوال بردن افراد بدون اطلاع از نیت و هدف آنها چیز چندان پسندیده ای نیست.2-ما بایداز تلاشهای افرادی که برای شهر ما میکنند قدردانی کنیم حالا چه این افراد ساکن شهر ما باشند چه ساکن شهر دیگر و....
ع-ا : آقای انواری سلام. شما که می فرمایید جوانان باید به صحنه بیایند بنده هم قبول دارم ولی اکنون شهر ما به نیروی جوان با تجربه نیاز دارد .2-شما که دلسوز سراب هستید چه فرقی برای شما میکند که نماینده شهر ما ساکن سراب باشد یا نه ، بلکه باید کاردان باشد 3-شما اگرآبادانی و پیشرفت سراب را می خواهید باید دست در دست هم دهید نه اینکه یکدیگر را تخریب کنید.
اتابک : جناب قلم شکسته همین آقای انواری که می گید نباید بهش توهین کرد خودش داره توهین می کنه! - اون متنی که آقای علی نوشته کلی هست و به همه ما که تو این صفحه مطلب نوشتیم می رسه ، ولی انصافا تخریبچی های خوبی هستیم!!!!! -خانم حبیب زاده- ، -آقا امیر- ، -آقای انواری- ، -شهروند- ، -آقای نصیر پور تو پاسخ دومش- ، -آقا علی- ، -آقای واعظی- ، -امیر آقا- ، -آقا حمید- ، -آقای جعفر- همه مون تخریبچی بودیم تو این صفحه!
جعفر : آقای اتابک فکر می کنم نظر بنده تخریب کسی نبوده است و کلی گفته شده و اگر هم نقدی شده بعضی انتقادات باعث تکامل و تغییر مسیر و هدایت به مسیر درست است و هدف دین ما هم همین است خدای نکرده مثل کسانی نباشیم که با یک اشتباه شخص کلا طرف را کافر بدانیم و بخواهیم از صحنه روزگار برش داریم .
قلم شکسته : با سلام از همه دوستان آقای حمید و آقای اتابک: اولا من آقا نیستم، نام سراب در شناسنامه من در قسمت محل تولد حک شده، ولی من ساکن سراب نیستم اماعاشق شهرمم و فکر نکنید که چون ساکن سراب نیستم از احوالات سراب بی خبرم،هرجا که برم و در هرجلسه ای یا گردهمایی باشم نمی گویم آذریم اول می گویم سرابی هستم،مطمن باشید کسی که در دریا غرق میشه درسته تحت فشاره ولی اونی که کنار دریا تو ساحل ایستاده نحوه غرق شدنش رو با جزئیات کامل می بینه و اگرکسی به نجاتش بره با جزئیات کامل می تونه رصد می کنه،من طرز گفتارم کاملا واضح وروشنه و درحدی می نویسم که قابل فهم همه باشه،توهین و فحاشی با انتقاد فرق میکنه آقای انواری فقط انتقاد کردن ولی بعضی از دوستان لب به دشنام گشوده اند وجای تاسفه چون از هرنقطه دنیا هر کسی به این وبگاه دسترسی داره و این طرز صحبت باعث سرشکستگی شهریه با این گونه جماعت، از مدیر سایت سراب فردا انتظار می رود با دقت کامل اصول دروازه بانی مطالب را اعمال کنه. با تشکر
علی : سراب فردا تبدیل شده به خبر نامه چرا مقله از اشخاص در سایت خود نمی گذارید . آیا بهتر نیست بجای بجان هم انداختن آقای انواری و نصیرپور از آنها دعوت کنید تا نظرات خود را به مسائل روز بیان کنند تا مردم شناخت از چهره های سیاسی شهرشان داشته باشند
سرابلي : با سلام اميد وارم اون افرادي كه پشت آقاي نصير پور اين همه انتقاد ميكنن به عملكردي كه توي اين چهار سال دوره نمايندگي داشته يه نظر بكنن بعد تصميم و لب به نظر دادن باز كنن چون كه ايشون تو اين مدت با وجود اينكه اصلاح طلب هستن با دولت اصولگرا تعامل داشته و اعتبار خوبي جذب كردن و سفر مقامات دولتي به سراب اونم هر ماه يه نفرشون بيان گر اين مطلب بود كه چقدر ايشون نه تنها در سطح شهرستان بلكه در سطح كشور فردي شناخته شده و مورد قبول مي باشند و از طرح هاي عمراني اجرا شده تو دوره ايشون ميشه اين مطلب را جمع بندي كرد و نتيجه گرفت
تيتانيوم : سلام دوستان عزيز.اميدوارم جسارت بنده رو بخاطر اين نظر صريح من كه انشاالله درج ميشود ببخشيد.در پاسخ به آقاي واعظي كه گفته بودند اقای نصیر شما باین رفتار و ژست های اصلاح طلبی و ادا دراوردن ها باعث بدبینی دولتمردان به مردم شهرستان سراب شدید و مردم محروم و صبور این منطقه را از بسیاری از خدمات دولتی محروم ساختید بايد خدمتتون عرض كنم كه آيا همين بدبيني باعث شد كه بيش از 10 نفر از اعضاي كابينه دولت فعلي به اين مردم محروم سر بزنند يا بقول تان ژست هاي اصلاح طلبي؟؟سيلي به صورت نماينده دولت را فرموديد.فراموش نكنيد كه اين سيلي بخاطر مردم بود بخاطر اين بود كه ميگفت آقاي نماينده دولت اين مردم(مهربان و دوزدوزان)حق دارند كه بعد از گذشت سي و چند سال از انقلاب داراي يك درمانگاه ابتدايي باشند.اين مردم حق دارند تا شما را از نزديك ببينند اما نماينده دولت بي اعتنا به حضور خودجوش مردم داشت سوار بر هلي كوپتر ميشد.آيا بخاطر اين بي اهميتي آن آقا نسبت به مردم سيلي كمترين سهمش نبود؟؟اين را شما بايد ميزديد آقاي واعظي اين توهين به ملت بود نه به يك شخص.بس است يا بازگويي ام را ادامه دهم؟اما جناب آقاي انواري..حذف .....يا ميخواهيد دقيقآ نظرتان را در مورد مردم سراب در معرض نمايش بگذارم.آنطور كه آقاي نصيرپور در مورد جبهه گيري شما در ادوار گذشته گفتند كاملآ مستند است پس بجاي چوب گذاشتن لاي چرخ برويد خود را الك كنيد بلكه ناخالصي هايتان دفع شود.سراب فرداي عزيز بي انصافيست اگر درج نشود.
واعظی : اقا یا خانم تیتانیوم عمل زشت آقای نصیرپور را نباید توجیه بکنید چون اگر این کار توجیه پذیر بود خود اقای نصیرپور عذرخواهی نمی کرد اینکه چه عواملی باعث شده این اتفاق بیفتد خود نشانه ضعف مدیریت است که اقای نصیرپور نتوانسه بود یک ملاقات در سطح مدیران میانی را مدیریت کند لطفا از فردی که عمل منکر و زشت را مرتکب شده و باعث ابروریزی و افتضاح شد قهرمان نسازید و عوامفریبی نکنید صرف اینکه مقامات دولتی به سراب سرازیر شوند کافی نیست از این سفرها نتیجه ملموس مشاهده نمی شود بقیه مطالب نیاز به توضیح بیشتر ندارد
زارعی : درود به شرفت خانم حبیب زاده واقعا حرف دل مارو زدی خانوم بهمنی دراین یکسال به اندازه هشت سال ... و ... کار کرده آقای ... فقط بلده با راه انداختن دعوای سراب و مهربان و تحریک احساسات ما مهربانیها رأی بیاره ولی بدونه تمام منطقه سراب و مهربان و شربیان و ... پشت سر نماینده محترممون خانوم بهمنی هستیم خوشحالم که مهربانی و سرابی هستم
باقر : اقا رامین راست می گویید چشم ها را باید همه مان بشوییم وساده انگار نباشیم .اقای نصیر پوربرای جذب ارا به سراب می ایند.نه برای یاد کردن من وشما.موفق باشید.
امین : میکما این وسط چه آبرویی از سراب رفته که اینهمه افتادین تو جون هم والا خجالت آوره این خانم حبیب زاده رو انواری کوک کرده انداخته وسط تا آبروی از دست رفتش رو جمع کنه به شما چه کی کجا ثبت نام کرده یا نه مگه قیم یه نفرین اگه خیلی به سراب دل سوزی می کنین سری بعد به این دو آقایون رای ندین ولی من بعید می دونم با این کارا مهر نصیرپوراز دل این مردم سراب بیرون بیارین به همین دلیل زیاد خودتون رو خسته نکنید عزیزانم
همشهری خاموش : سلام به سراب و سرابلیلار ماست و شیر هم تاریخ مصرف دارن چه برسه به این چس فیل که با آتش عشق مردم به سراب آباد از ذرت معمولی به این شکل دراومدن همه این افراد از رای ما به اینجا رسیدن،الان هم سر چی دارن دعوا میکنن؟پس ولشون کنید تا همه دیگرو بدرن تا یک غریبه دیگه بیاد تا اونو هم بزرگش کنیم چون ما سرابیها عادت کردیم آدمهای کوچیکو بزرگ کنیم
رامین : در پاسخ به باقر از ماست که بر ماست! اگه بعد از نمایندگی جشن رو برگزار نمیکرد میگفتید که اون موقع که نماینده بود و نیاز به رای مردم داشت جشن رو برگزار میکرد حالا که بعد از نمایندگی هم جشن رو برگزار میکنند و دل مردم رو شاد میکنند و ... این چنین حرف میزنید.. متاسفم برای خودم و شهرم.. از ماست که بر ماست!
واعظی : در پاسخ به اقای مهدی مستفید من نگفتم تمام رای خانم بهمنی با حمایت اقای نصیرپور بدست امد ثانیا اقای نصیرپور زمانی می تواند مورد احترام باشد که محبوبیت وی از راه مشروع و قانونی بدست اید. اخلاق حسنه اجازه نمی دهد کسانی که با سوئ استفاده از موقعیت شغلی و ثروت و باندبازی و عوامفریبی بر احساسات مردم سوار شوند و از انها بهره کشی کنند.
رضا : آقی نصیر پور حافظه خوبی ندارید انواری با شجاعت دوم خرداد از خاتمی حمایت کرد و اطلاعیه دادوخدمات انواری در سراب فراموش نمی شود لطفا پوپولیستی حرکت نفرمایید همنشین بقایی و مشایی بودن اصلاح طلبی نیست لطفا 4 سال چه گلی به سر مردم زدید ؟اگر لازم باشد علیرغم میل باطنی ام مطالبی را در خصوص جنابعالی واطرافیانتان جهت تنویر افکار عمومی به هر طریق ممکن منتشر خواهم کرد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
رضا محمدی : با درود و تشکر از مطلب وزین و قابل تامل شزکار خانم حبیب زاده و یادداشت حناب انواری
حميد : سلام.برهمه دوستان.شخصاا از خانم حبيب زاده بابت ابراز واقعيتها ومشكلات سراب سپاسگزارم..دوما از آقاي اتباك بابت اينكه ما قصد تخريب شخصي را داشته باشم را عرض كنم كه من به هيچ وجه به خودم اجازه نميدهم. تا با آبرو وشخصيت كسي بازي كنم..هدف من يا دوستان گوش زد كردن مسئولين سراب را در به واقعيتهاي گذشته و فعاليت دلسوزانه براي آينده سراب.حومه آن ميباشد.اگر در پيج مطالب بالا بنده را ديده باشيد.از فرماندار و امام جمعه به خاطر. فعاليتهاي دلسوزانه ايشان تشكر كرده ام.اين دليل بر اين نيست كه فرمناندار يا امم جمعه قبلي خوب نبودهاند بلكه تا اآنجاي كه ااز عمل كرد قبلي ها خيلي دلسوزتر وفعالتر ميباشند پس با اين روند بايد از زحمات ايشان تقدير كرد.و اميد آن است مسئولين منبعد بيشتر توجه خود را براي آباداني ايجاد بستر مناسب درزمينه اقتصادي سراب باشد وشاهد رشد منفي جمعيت و مهاجرت نباشيم.نه اينكه دنبال منافع شخصي خود باشيم.
حميد : با سلام.من از آقايان انواري ونصيرپور تقاضا دارم كه لطفا عملكرد ودستاوردهاي دوران نماينده گي شان را براي مردم وحوزه انتخابه خود را انجام داده اند به اختصار توضيح دهند تا مردم قضاوت صحيحي در مورد عملكرد آنها داشته باشند.لطفا در عملكردهايتان طرحهاي آبرساني.برق.گاز را اشاره نفرمايد چون اينها در كليه حوزه. وشهرستانها بوده. الزاما طرح هاي اساسيي از قبيل در دوره مرحوم ايت الله حقي موافقت اصولي ايجاد سراب بافت را گرفتند.مردم محروم منطقه از مسئولين ونماينده شان توقع زمينه براي ايجاد طرح هاي اساسي نفلين سليسيت يا راه آهن..طرح هاي ملي براي ايجاد اشتغال در منطقه باشد تا حداقل جلورشد منفي جمعيت ومهاجرت نباشيم..ساده ترين اشكال همان. ٤٠٠دستگاه ميباشد كه نزيك به ٢٠سال بلا تكليف مانده وهيچ كاري نشده.درحالي كه در شهرهاي مجاور ما درحال برج سازي هستند.ما اندر خم يك كوچه.اميد آن داريم گفته هاي بنده بعنوان تخريب كسي نباشدواين زمينه اي باشد.تا همگي براي آباداني شهرمان بادلسوزي همراه باشد.نه درمنافع شخصي خودمان.درضمن ازسايت سراب فردا بابت انعكاسهاي سازنده قدرداني ميكنم.به اميد سرابي آباد.
خرچالی : جناب اقایان انواری ونصیرپور شما که هرکدام خود را اصلاح طلب تر از دیگری میپندارید مستحضر باشید که تفکر احمدی نژاد وبگم بگم مردود و در شرف اضمحلال است لذا توصیه اکید میکنم از ادامه این مجادله خودداری نمائید
بهروز : سراب فردا ضمن تقدیر از زحمات جنابعالی خواهشمند است این گونه مطالب را که هیچ سودی ندارد درج نفرمایید.واقعا بری همه این بزرگواران متاسفم
المیرا حبیب زاده امامی : سلام انتظار نداشتم پاسخ من رو چاپ نکنید بنده نه به جائی وابسته ام و نه ازکسی خط میگیرم امیدوار شدم که تریبونی برای نقد در سراب باز شده ولی ظاهرا انتقاد از فرماندار چندان به مذاقتان خوش نیامد امیدوارم با همراهی مردم غیورسراب نشریه ای در خور نام سراب راه بیندازم تا بتوانم نظرات مردم ولو مخالف را در آن بیاورم
قلم شکسته : 1-جشن و سرور خشک و خالی دوای هیچ دردی نیست. 2-با تشکر ازپیشنهاد آقای حمید 3-بحث و بررسی روی عملکردهای گذشته راهی برای تصمیم گیری آینده است. 4-سیاست های نماینده فعلی سراب در چنین روزی نماینگر آینده سراب فرداست. 5-هم آقای انواری و هم آقای نصیرپور طرفداران خودشون رو دارند لطفا به هیچ کدوم از بزرگان توهین نکنید فقط شواهد و عملکردها را ببینید و قضاوت کنید. 6- دو دوره نماینده یک شهر بودن حاکی از میزان محبوبیت فرد است. 7-توپ آتش بس را بزنید نمایندگان اسبق بزرگوار سراب با تشکر
قلم شکسته : تقدیم به مردم مظلوم سراب : ضربه خوردیم وشکستیم و نگفتیم چرا؟! ما دهان از گله بستیم و نگفتیم چرا؟! جای "بنشین" و "بفرما", "بتمرگی" گفتند..! ما شنیدیم و نشستیم و نگفتیم چرا؟ "تو" نگفتیم و "شمایی" نشنیدیم و هنوز , ساده مثل کف دستیم و نگفتیم چرا؟! دل سپردیم به آن "دال" سر دشمن و دوست, دشمن و دوست پرستیم و نگفتیم چرا؟! چه "چراها" که شنیدیم و ندانیم چرا ; ما همین بوده و هستیم و نگفتیم چرا؟
سردهایی : در پاسخ به اقای واعظی بنده میخواهم عرض کنم که شما که این همه ادعا میکنید چرا خودتان جرات نمیکنید حتی در انتخابات شورای شهر شرکت کنید؟ایا شما نمیخواهید به این شهر خدمت کنید؟این را بدانید که شرکت در محافل سیاسی کشور و نشست و برخاست با سیاسیون کار هر کسی نیست.در زمانی که اقای نصیرپور نماینده بودند چندین بار و به وفور در رسانه ی ملی و بحث های بزرگ سیاسی مملکت شرکت داشتند.ایا شما نماینده ای را مثل ایشان در تاریخ سراب میشناسید؟پس با افتخار و به کوری چشم بعضی ها اعلام میکنم که ما هنوز هم پشت نماینده ی خود هستیم و از او حمایت میکنیم.
حميد : با سلام. اميدوارم كه طرفداران نماينده گان قبلي.گفته بنده را به عنوان تخريب شخصي افراد قلمداد نكنند.كه چونكه من طرفدار هيچ يك از افراد نبوده تايكي راقهرمان وديگري را تخريب نمايم.من در پيج بالا از نماينده گان قبل در مورد عمل كردشان دردوره ها قبل پرسيدم كه مردم قضاوت صحيحي در موردشان داشته باشند.متاسفانه هيچكدام.حاضر به پاسخگوي در اين زمينه. نشده اند.دوستان آنچه عيان است. چه حاجت به بيان است. متاسفانه در طول چندين دوره نماينده گي افراد در حوزه انتخابيه. سراب وحومه در طول چندين دهه شاهد هيچگونه فعاليت درزمينه اقتصادي وزير بناي در اين شهرستان نبوده ايم.ومردم آگاه منطقه هم ميدانند كه طرحهاي آبرساني.برق.گاز وغيره.دركليه مناطق حتي خيلي محروم از سراب هم انجام ميگرد..اميد آن است كه نماينده محترمه فعلي خانم بهمني هم در جريان امر قرار گيرند.كه مردم منطقه سراب وحومه آن اتظار بيشتري از ايشان دارند. تا بستري فراهم آورند كه سراب از اين وضعيت نع به سامان اقتصادي در آيد..نه نماينده شهري شدن در جهت استفاده از امكانات آندر منافع شخصي باشد.به اميد سراب آباد.وباا تشكر از سايت سراب فردا بات انعكاس شهروندان سرابي.
ازكوره دهات : آقايون وخانومها فكرمي كنيدبااين حرف هاكاربه جايي مي رسد؟
یکی از هزاران طرفدارانواری : 1.آقای نصیرپور اگر خطاب کردن المیرا به صورت دخترم المیراعوام فریبانه است پس خطاب کردن شما به صورت استاد بزرگوارم آقای انواری چی هست؟؟؟؟؟؟؟؟ 2. قد و قوراره انواری را مردم سراب تعیین کردند که سالها به عنوان معلم و معاون آموزش پرورش و بخشدار و کارمند جهاد سازندگی و بعد نماینده مجلس در کنارشان زندگی کرده جایی که زادگاهش بوده و بستگانش در آنجا زندگی می کنند. و در ضمن آقای انواری در اون دوره با 18000 رای به قول شما رفوزه شد که این تعداد رای در آن شرایط افتخاری برای طرفداران و خودش بود و نه مثل شما که بعد از چند دوره شرکت کردن و خرج هزینه های زیاد و چند بار رفوزه شدن با ...آقای نصیرپور سردهایی یک سوال از خدمتتان دارم نمایندگی چی داره که شمابه هر قیمتی حالا سراب باشه میاندوره ای باشه و خرج میلیونها پول باشه می خواهیدآن را بدست آورید؟؟؟؟؟؟؟ سراب فردا خواهش می کنم اگه بی طرفی تایید کن لطفاو مطمئن باش کسایی که سایت میان و نظر می ذارن ظرفیت شنیدن حرف طرف مقابل رو دارن
المیرا حبیب زاده : ازپاسخ منطقی افرادی که نظر داده اند متشکرم آقای نگارنده مطالب بسیار جالبی درمورد لزوم حضور سرابی ها در راس قدرت نوشته اند که اتفاقا یکی از دغدغه های بزرگ بنده همین مطلب است به فرض وقتی نماینده ای در دور بعد رای نمیاورد ، چرا از حضور وی در سمتهای مدیریتی استفاده نمیشود؟ مگر آقایان انواری، صنعتی ویا نصیرپور چه چیزی کم از یک وزیر دارند؟ البته اگر بخواهیم با وزرای احمدی نژاد بسنجیم که انصافا دهها سروگردن از آنها بالاترند. حیف که پاسخ دوم بنده ناقص چاپ شده وگرنه به این موضوع اشاره کرده بودم که امروز فارغ ازهر گرایشی باید به فکر توسعه سراب بود.ایکاش نمایندگان دست به دست هم بدهند و هرنماینده فعلی متعهد شود که نماینده قبلی را درمنصبی ملی به‌کار بگیرد الان بی انصافی است که دراین کابینه وزیر یا حداقل معاون وزیر سرابی نداشته باشیم.این باید تبدیل به مطالبه عمومی مردم سراب شود.اگر قرارست وزیر خانم داشته باشیم چرا نباید خانم دکتر بهمنی نماینده سخت کوشمان نباشد؟ مطمئنم اندازه دهها خانم دستجردی لیاقت دارد چرا نباید آقایان انواری نصیرپور یا صنعتی وزیر یا حداقل حداقل معاون وزیر نباشند؟ این ایده فواید بسیاری برای شهرمان دارد که بعدا عرض میکنم.البته موانعی هم دارد که باید آسیب شناسی کرد
فداییان رهبر : سلام مقام عظمای ولایت بارها بر راه اندازی کرسیهای آزاد اندیشی تاکید فرموده اند ظاهرا درجلسات مختلف نیز از ائمه محترم جمعه خواسته اند که دخالت مستقیم درامور اجرایی نداشته باشند مناظره های آزادی به واسطه سایت محترم سراب فردا نقل شده که به نظرم ازمصادیق کرسیهای آزاد اندیشی به شمار رفته وهرچند برخی مطالب میتوانست گفته نشود ولی در کل اتفاق خوبی در غیاب نشریات منتقد درسراب به وقوع پیوسته است به همین خاطر فکرکنم پیامی که به نام امام جمعه محترم سراب ارسال شده، جعلی باشد ... نظر حضرت آقا برایمان فصل الخطاب هست، ....والسلام سراب فردا: البته اقای اکرمی امام جمعه محترم از پاسخگو ترین افراد مسئول در شهرستان ما هستند به هر نظری حتی مخالف احترام و ان را در خور پاسخ می دانند و همواره حامی وپشتیبان رسانه ها و خبرنگاران بودند در این مورد منظور وی عدم مناظره نبوده بلکه پیشنهاد کفایت بحث در ان مورد خاص و اغاز مناظره ای دیگر در موضوعات دیگری را مدنظر داشتند.. نسل علی اکبریم ، فداییان رهبریم
مجیدنصیرپورسردهایی : سلام بسیارخوشحالم که اخیرافرصتی پیش امدکه مطالب ناگفته ای منتشرشودولی چرامن علی رغم رویه ام پاسخ همکارسابقم رادادم دلیلش توهین همراه تکبر درکلام بودوالاعلاقه مندبودم همچون دوره نمایندگیم ازکنارمخالفین باشعارزنده بادمخالف بگذرم وحالا که ادبیات بهتری مورداستفاده قرارگرفته من نیزترجیح میدهم ازمسائل بگذرم اما بی صبرانه منتظربرگزاری مناظره ای باحضورنمایندگان علاقه مندحتی بامجریگری یکی ازمنتقدترین کاندیداهاهستم امادرپاسخ به عزیزان بایدبگویم یکی ازراههای حضوردرحاکمیت ازطریق نمایندگی مجلس میباشدواتفاقافعالین سیاسی ناگزیرازحضورهستندراجع به فعالیت دوره نمایندگی نیزمیتوان به پیگیری اعتبارطرحهایی مانند240 کیلومترراه روستایی گازرسانی به62 روستانوسازی مدارس مجوزدانشگاه پیراپزشکی راه سراب میانه وسراب مشکین شهرو..........اشاره که گزارش عملکردپایان دوره منتشرشده ونکته اخراینکه امدن کسی لزوماانکارگذشتگان نیست چرافکرمیکنیم برای اثبات خودبایددیگران راانکارکردبنده اعتقاددارم گذشته بانکات مثبت ومنفی خودبایدچراغ اینده باشدوبایدراجع به اینده برنامه ریزی کردمثلاحمایت ازاقای انواری برای تصدی استانداری ودیگران نیزهمینطورراجع به خودم نیزترجیح میدهم کارتخصصی خودرادرمجلس ادامه دهم ضمنابنده هیچوقت ادعای لیدری اصلاحات رانداشته وندارم اماهمواره بعنوان یک فردشناسنامه دارسیاسی تلاش کرده ام باحفظ مصالح نظام تکلیف سیاسی خودراانجام دهم بی هیچ ادعایی والسلام
حميد : با سلام به همه سرابهاي كه در هر جا ي اين كره خاكي زندگي ميكنند.برداشت بنده از فرمايشات امام جمعه محترم حاج آقا اكرمي اين اسنباط ميشود.كه ايشان خواهان پايان دادن مناظره نه بلكه تخريب. نمايندگان. يك ديگر را بوده است.دوستان مرور تاريخ گذشته ها بهتر است تا عبرتي باشد براي آينده.نه زوم كردن وگير كردن روي آن كه چون دردي از دردهاي ما حل نميشود كه چه بسا. باعث اختلافات هم شود.پس بر ما وارد است كه ازاين به. بعد از مسولين شهرمان واستاني وحتي كشوري پيگير مطالبات ونياز منطقه اي خودمان را داشته باشيم.و دست در دست هم بدهيم تا سراب را از اين وضعيت محروميت تا حدودي در بياوريم.وآگاه باشيم كه در اتخابات نمايندگي مجلس از روي احساسات به كسي را ندهيم.وبه اين راحتي قول وعده انخاباتي كه متاسفانه كه اكثرا مي دهند را نخوريم. در اهم انتخاب افراد سوابق كاري و موفقيت كاري قبلي ان باشيم تا واقعا. شخصي كه به عنوان نماينده وارد مجلس مشود. كه بتوانند نيازهاي حوزه انتخابيه خود را برآورده كند.در پايان از مسئول محترم وبسايت سراب فردا بابت انعكاس سازنده. دوستان تشكر وقدرداني مينمايم.به اميد سراب آباد.
اورانیوم غنی شده : چون نیک نظرکردپرخویش درآن دید گفتازکه نالیم که ئازماست که برماست
قلم شکسته : باسلام و تشکر از امام جمعه محترم سراب که خود را ملزم و مسئول حل مشکلات سراب نموده اند و بی تفاوت از کنار مسائل نمی گذرند ،،،،،،و جناب آقای نصیر پور با تشکر ازخدمات شما در این چند سال،،،، و اماچند سوال مبهم در ذهن من: آیا پیگیری اعتبارات به نتیجه ای رسید؟؟؟اگر اری بهتر بود نتیجه را اعلام می کردید و اگر نه موانع را مشخص کنید تا نماینده فعلی چشم و گوش بسته دوباره کاری نفرمایند...بنظر شما با وجود پیدایش تکنولوژی های نوین ارتباطی و مهم بودن وقت و سرعت در این عصر ارتباطات بازسازی راه های کج و کوله جز هزینه های اضافی نیست؟؟؟؟؟چرا با وجود خط راه آهن در میانه،این راه را تا سراب و تبریزبه اتمام نرساندید؟؟؟خبرا از احداث فرودگاه برای سراب میداید کووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟ ایجاد رشته پیراپزشکی به چه درد جوانان بیکار و نیروی فعال کنونی میرسد ای کاش به فکر راه اندازی چند فاز نفلین سینیت می شدید تا فارغ التحصیلان قبلی در رشته های دیگر که بیکار و سردرگم هستند ومشغول به کار می شدند....مظلوم نمایی دیگربس است به فهم و شعور ملت توهین نکنید و ملت همه هوشیارند و همه برای خودشان یک سیاستمدار!!!! جناب آقای انواری استاد بزرگ و مرد فرهیخته من قصد حمایت از شما را ندارم ولی با توجه به حرفها دوستان میدانم که شماااااا و خدمات شمااااا در دوره های نمایندگیتان بر مردم پوشیده نیست و اکنون نیز که در این سمت فعالیت نمیکنید ولی هنوزم هر چند وقت یکبار به سرزمین وروستای مادریتان سر می زنید جای خوشحالی دارد....و نشانگر این است شما عاشق مملکت و شهرتون هستید... سرکار خانم بهمنی بانوی فعال و حماسه ساز سراب امیدوارم از بحث های کنونی آنچه را که می باید ،برداشت کرده باشید چون این روز برای شما هم هست و بعد از اتمام دوره خدمتتان مردم آنچنان که با شور و هیجان برای انتخاب شما پای صندوق های رای رفتند همچنان با شور نیز از شما بازخواست خواهند کرد.... به امید احترام به شعور و تصمیم سراب و سرابی
علی موسی نژاد فرکوش : هریرده شرف لندورن انسانی وطندور.دوستان لطفا همدیگررا تخریب نکنیدو دست در دست هم دهیم به آبادانی دیار خود کمک کنیم0مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
حسن واجدی بیلان : سلام،بی تردید استفاده از پتانسیل های مدیران فعلی ونماینده های سابق محترم شهرمان درمدارج مدیریتی می تواند در حل سریع مشکلات سراب مهربان وشربیان کمک خواهد کردبه همین خاطربایستی سعی شود که این مدیران ونماینده های محترم شهرمان با ارایه برنامه های توسعه شهری منطقه مان دست دردست مدیران فعلی ونماینده محترم فعلی شهرمان آینده بهتری را برای منطقه عزیزمان سراب رقم بزنیم.
: خانم المیرا حبیب زاده ،از کی خانم بهمنی دکتری اخذ کردند ؟؟؟ که فرمودید مثلا خانم دکتر بهمنی به عنوان وزیر؟؟؟
حميد : با سلام. اول تشكر خودم را خانم قلم شكسته بنمايم كه حرف دل من و مطمعنم خيلي ازهمشهريان را از ازدو نماينده قبلي پرسيده شد. من هم به سهم خودم از خانم بهمني تقاضا دارم. كه بيشترين.سعي وتلاش خودشان را جهت ايجاد اشتغال وزمينه سر مايه گذاري دولتي يا خصوصي را فراهم آورند.تا حداقل جلوي مهاجرت ورشد منفي كه طي چندين دهه در سراب گرفته شود.طبق آمار مركز آمار ايران طي اين سه يا چهاردهه نزديك به ٣برابر جمعيت سراب كوچ كرده اند.يعني حدود ٣٠٠هزار نفر حدود دو برابر جمعيت فعلي.
صادق : خانم بهمنی یک شخصیت بی بدیل برای معرفی وزانت سراب هست هرکس که نماینده سراب باشه من از صمیم قلب براش آرزوی موفقیت میکنم و شدیدا ازش حمایت میکنم سربلندی نماینده شهرمان ، عزت و افتخارماست . درود بر دکتر روحانی سلام بر خانم دکتر بهمنی این سری باید از سراب یک وزیر یا حداقل معاون وزیر داشته باشیم بهتر است همه باهم دست به دست هم بدیم تا این درخواست سراب به گوش همه برسه چرا نباید خانم بهمنی یا نمایندگان سابق و محترم شهرمان وزیرنشوند؟
سعید : یه خبر خیلی خوشحال کننده دربخشی از سایتها و ازجمله سایت فرارو دیدم که اگه واقعیت داشته باشه باید جشن و سرور به راه انداخت : دیروز درحاشیه همایش افق رسانه ، صحبت از حضور خانم دکتر بهمنی نماینده فعلی مجلس هم در جمع کابینه بود ظاهرا ایشان جزء معدود نمایندگان حامی آقای دکتر روحانی و تنها نماینده خانمی هستند که درمجلس با آقای روحانی بودند
سعید : یه خبر خیلی خوشحال کننده دربخشی از سایتها و ازجمله سایت فرارو دیدم که اگه واقعیت داشته باشه باید جشن و سرور به راه انداخت : دیروز درحاشیه همایش افق رسانه ، صحبت از حضور خانم دکتر بهمنی نماینده فعلی مجلس هم در جمع کابینه بود ظاهرا ایشان جزء معدود نمایندگان حامی آقای دکتر روحانی و تنها نماینده خانمی هستند که درمجلس با آقای روحانی بودند
مهراسا پروینی : با عرض ادب همه همشهریانی که به خاک پاک میهنمان ایران عشق می ورزند حقیر نه وابسته به گروهی هستم ونه اچیزی دیگر اما روی سخنم با کسانی است که می خواهند حقایق را زیر ابرهای تیره پنهان کنند اری خانم حبیب زاده و خانم حمیدی عزیز اگر شما همشهریان ودیگران کمی هشیار بودید می فهمیدید که نه تنها نماینده ی سابق حتی قبل تر از انها نیز همه برای کسب اسم ورسم ومقام پا جلو گذاشته اند چرا که اگر غیر این بود الان سراب ویرانه باید مثل شهرهای دیگر اذربایجان به گلستان تبدل میشد هنوز کوچه پس کوچه های این شهر در زیر گودال های تاریخ فریاد میکشد هیچ نماینده ای برای ابادانی این شهر پا پیش نگذاشت شما که دم از شیر زن میزنید این شیر زن کیست همانی نیستکه با .... برای خود رای جمع کرد؟ زنی که حتی دریک همایش ساده از روی یادداشت ... به او میگویید شیر زن افسوس بر شما که مفهوم واقعی شیر زن را نمی دانید ایا شیر به معلمان مدرسه اش به خاطر اینکه حق التدریس هستند هدیه ی روز معلم نمیدهد؟؟؟عجب دارم از این جماعت ساده دل که هر که سخن مهربانانه می گوید از خود بیخود می شوند این را بدانید هیچ مقامی در این شهر برای این شهر کار نخواهد در این همه سال چه کرده اند؟ به قول ملک الشعرای بهار افسوس که این مزرعه را اب گرفته دهقان مصیبت زده را خواب گرفته
علی2 : با سلام وتشکر از مدیریت محترم سایت سراب فردا و نظر دهندگان عزیز و سرکار خانم حبیب زاده که باب گفتگو را باز کرده اند از ایشان تقاضا دارم میزان تحصیلات ، رشته تحصیلی و محل تحصیل خودشان را در صورت امکان اعلام کنند تا شهامت و جسارت ایشان با توجه به سطح علمی شان ارزیابی شود ضمنا از تصمیم ایشان در خصوص راه اندازی نشریه و کارهای فرهنگی مشابه استقبال و حمایت می کنیم و خوشحال می شویم بانوان محترم نیز بانی چنین کارهایی شوند.
پروینی : ناشناس گرامی شورا ونماینده مجلس در این شهر از اب خوردن هم راحت تر است کافی است راههای فریب این مردم را یادبگیری و چند تا ادم چاپلوس برا خودت استخدام کنی اونوقت نونت توی روغن است اینها چگونه برای این شهر فلک زده می خواهند تصمیم بگیرند؟؟؟ سراب فردا: نگاه صرف سیاه و سفید به مسائل ما را در اشتباه خواهد انداخت نمایندگان ادوار یا اعضاهای شورای فعلی و قبلی خدماتی هم داشتند از طرفی مگر نباید به رای و نظر جمعی مردم احترام گذاشت
هما : سپهر نگارنده عزیز هیچکدام از این هایی که گفتید برای اقای حقی مرحوم و اقای ملکوتی ارزش واعتبار نمی شود......در ضمن خدماتی را که فرمودید در برنامه ریزی کشوری انجام باید میشد چون این خدمات در همه شهرها انجام گرفته نه سراب وربطی به نمایندگان نداردکارخانه ی نفتلین سلینیت هم که اشاره کردید کلیدش قبل انقلاب خورده بود منتها چون در ایران مهندس کار بلد نداشتیم از کشور یوگسلاوی کارشناسانی برای این کار امده و در روستای دچان مشغول بودند پس میماند سراب بافت که میشود گفت تنها کاری که کمی میشه بهش بالید در این 34 سال همینه افسوس که شهرهای دیگر مثل مرند چندین کارخانه دارند وشهرشان در این چند سال بهشت شده اما ما به قول عطار اندر خم یک کوچه ..امام جمعه یکسال بیشتر نیست امده نمداند چه باندهای ...در سراب وجود دارد///
پروینی : سلام سراب فردای عزیز ارا مردم زمانی ارزشمند وقابل ستودنی ست که اگاهانه به صندوق ها ریخته شود نه با فریب وکلاشی بعضی نماینده ها که برای رسیدن به مقام وشهرت به هر دروغی متوسل میشوند رهبر نیز بارها روی این نکته تاکید صریح داشته اند
ترابی : خدا قوت
اکبری : این خانم شاعر چرا اینجوری میتازد اون که اشعارولایتی و انقلابیش گوش فلک را کر کرده اون که همه مسولین بهش به خاطر مصاحبه های انچنانی واون صدای جدا گیرایش احترام میذارن بابا خدا هیچکی رو راضی نکرده هاعجیبه
علیرضا : سلام.میخوام از اقای نصیرپور عزیز یک سوال بپرسم من یکی از طرفداران شما بودم اون روزی که صلاحیت شما رو هی میگفتند الان میاد و یک ساعت دیگه میاد و بعد هم در ساعت اخرهم باز مردم رو فریب دادید و گفتید که تایید صلاحیت شدید در صورتیکه اصلا خبری نبود چرا با افکار این مردم شریف بازی میکنید ؟من یادم هست اون روزها انقدر یه سایت ها سر میزدم تا تایید صلاحیت شما را با چشم خودم ببینم ولی ندیدم و سخن ان فردی که روز اخر گفت که اقای نصیپور تایید نشده را فراموش نمیکنم و الان هم از خودم بدم میاد که چرا طرفدار شما شدم .ودر دوره تبلیغاتی خود خودتان عکس خودتان را ....... تا در انتخابات برنده شوید . پس قدرت سیاست را دیدم که چه کارهایی در پشت پرده است که نمیکنید . مردم سراب در انتخابات بعدی هوشیارتر خواهند بود .. . از اقای انواری هم تشکر میکنم . زمان نمایندگی ایشان من سن کمی داشتم ولی چون به پدرم ایمان دارم ازشون تعریف میکنه .
واجدی بیلان : باسلام،خداراشاکریم که بعداز سالها فضای بحث باز شد واین همان ثمرات انتخاب آقای روحانی به عنوان ریس جمهور می باشد.فضای نقد باید دور از حب وبغض باشد .من منتقد این هستم که نماینده فعلی وقبلی شهرمان مورد تخریب قرار می گیرند.معهذااین انتخاب مردم شهرمان بودند که در یک برهه از زمان انتخاب شدند وانجام وظیفه در حد توانایهای خود کردند.خانم بهمنی نیز انتخاب خود ماست پس احترام به ایشان احترام به شعور وعقلانیت همشهریان ماست.دراین مدت بندهبه عنوان شهروند ساده این شهر فعالیت های ایشان را رصد کرده ام ودر مقایسه با دوره های قبلی فعالیت های بیشتری را از خودشان نشان داده اند .بنابراین ما همه مسئولین شهرمان رابید تشویق کنیم تا حرکت بیشتری را از خود نشان بدهند وکارهای انجام شده را به اطلاع مردم برساند .که انصاف نصف دین است.
رضا خادم حسینی : باسلام خواهر عزیزم خانم مهر اسا پروینی ضمن ارج نهادن به انتقادات شما ولی ای کاش مثل همیشه از ادبیات قوی وارایه های ادبی بیشتر استفاده میکردید ودر مورد نماینده ی شهرمان با ادبیاتی لطیف تر از این اتقاد میکردید با تمام احترامی که به شما همکار ادبیم قایلم این نوع انتقاد را از شما نسبت به ایشان در خور وشایسته ی شما نمیدانم چرا که بنده شما را استاد ادبیات خودم میدانم با احترام خادم حسینی
قلم شکسته : با سلام و خدا قوت من فکر می کنم کم کم از محوریت بحث دورشدیم ولی پیرو صحبتهای خ/آ واجدی بیلان عرض کنم ....«روحانی متشکریم»... :)
از كوره دهات : جناب واحدي بيلاني: شما مي فرماييد كه تخريب يك نماينده تخريب آراي مردم هست اين درست است اما اينكه مي فرماييد نماينده قبلي وفعلي انتخاب مردم بوذه ورأي مردم قابل احترام هست منظورتان كدام رأي هست رأيي كه ازروي تفكر وشناخت بوده يا رأيي كه بايك تلفن وسفارش كه بيشترنوعي حمايت هست تا انتخاب ؟ البته من يا شماهم خيلي مقصرنيستيم اينگونه رأي دادن وانتخاب كردن ها ازمعايب دموكراسيي هست كه امروزه خيلي هاسنگش رابه سينه شان مي زنند والا نه تنها من وتو سرابي بي چاره بلكه درطول تاريخ اينگونه رأي ها كه نتيجه اش منجر به بي نتيجگي وحتي به ديكتاتوري شده كم نيستند. خدابيامرزدمرحوم دكتر شريتي را كه درتعريف رأي خيلي تفاوت قائل شده با رأس.برادرمن خودتان شاهدهستين كه خيلي ها فقط باديدن عكس ها ياشنيدن اسم ها تعرفه را سياه مي كنند.اين ها همه شان قابل احترامند؟
حميد : باسلام.من مطلبي در الحاق مجدد سراب به اردبيل با توجه به نا مهرباني وكم لطفي كه در طي چندين دهه از طرف مركز استا ن
حميد : با سلام.دوستان مطلبي. در ارتباط با الحاق مجدد سراب به اردبيل باتوجه به نامهرباني وكم لطفي كه هميشه از طرف مركز استان. به سراب بوده است. مزاياي كه براي سراب است اين است كه سراب بعد از اردبيل بزرگترين شهر استان قرار ميگيرد.ودوما مقايسه پيشرفت شهر هاي استان اردبيل. ببيند كه قابل توجه مي باشد.اميد وارم مردم سراب ونماينده محترمه خلنم بهمني پيگير اين مسئله باشند.
واحدی بیلان : به آقا یا خانم از کوره دهات:اصل در دموکراسی حضور مردم در تعیین سرنوشت وآینده خودشان است درواقع حاکمیت مردم بر امورات شهر وکشور و.... است. قاطبه مردم رای یشان بر اساس شعور وعقلانیت است شاید نیز مردم ما در جاهای هم اشتباه کنند ولی این دلیلی براین نمی تواند باشد که انتخاب مردم بر خلاف عقلانیت است حتی اگر مردم که قاطبه آنها اشتباه نمی کنند لیکن اگراشتباه هم کنند بایستی به رای مردم احترام وحرمت گذاشت.
مهراسا پروینی نژاد : با سلام حضور مدیریت سایت سراب فردا اینجانب مهراسا پروینی نژاد تمام نظراتی را که به نام بنده در این صفحه درج شده شدیدا تکذیب مینمایم و خاطر نشان میکنم تکذیب نامه به صورت کتبی به اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ارسال گردیدهودر انجا موجود میباشد جهت رفع هر گونه شک و تردید خاک پای اهل بیت وولایت فقیه مهراسا پروینی نژاد
همشهری : باسلام حرف وحدیثهارا خواندم باارادتی که نسبت به آقای واعظی دارم فکرمیکنم این صحبتهادردی رادرمان نمیکندچون دعوای انواری و نصیرپوردعوای قدرت است زمانی بنده ازخدمات وکلای عزیز سراب در مجلس دلسرد شدم که آقای انواری در مجلس بایورش به آقای اعلمی نماینده وقت تبریزآبروی هرچه سرابی بود رابرد وشد نقل محافل سیاسی وغیر سیاسی گذشته از آن ایشان شدندمرد .... .. درضمن آقای انواری هم از نماینده فعلی حمایت کرد پس گذشته امتحان داده به فکر آینده باشیم وبرای آبادانی شهر تلاش کنیم به امید شهری آبادوبه دور از حسادت
همشهری : مردی ازدیارسراب- صادق-باشهامت و دلسوز-فارغ التحصیل کارشناسی علوم سیاسی ازخارج وارشد علوم سیاسی تهران-سوابق و خدمات کاری ممتعدد در امور اجتماعی وفرهنگی-تحلیلگر و منتقد-ساکن تهران -آماده نامزدی نماینده سراب در مجلس میباشد.حمایت می کنید؟
معصومه : باسلام،جناب آقای همشهری شما که می خواهید اعلام کاندیداتوری می کنید خوش آمدیدولی متوجه باشید که مردم به فردی اجرایی مانند خانم بهمنی که در قلب سرابی ها جای دارد رای خواهند داد.
عزت اله شادی : با سلام به صورت گذرا مطالب را مرور کردم به خصوص نظرات و دیدگاههای نمایندگان محترم پیشین سراب در مجلس،من متولد روستای دولت آباد هستم و از 12 سالگی درتبریز ساکن شده ام.جمله ای را دیدم که سراب را با شهرستاهای مرند و پارس آباد و... مقایسه کرده بودند،از مدت ها پیش این حس عجیب و ناراحت کننده بر من مستولی شده بود که چرا و به چه علت شهرستان سراب با آن پیشینه مدنی و تشکیلاتی که از نظر ساختارهای سازمانی و اداری از مدت ها پیش سرآمد استان بود به این وضعیت تبدیل شده است؟روزگاران نه چندان دور شهرستان میانه از توابع سراب بوده و زمانی که سراب فرمانداری بود خیلی از شهرستاهای توسعه یافته امروز استان بخشداری هم نداشتند؟علت این فراز و فرودها را باید در کدام موضوعات زیر جستجو کرد؟1- آیا از مسایل فرهنگی و جمعیت شناختی و مهاجرتی است؟2- آیا مسایل و مشکلات اقتصادی این وضعیت را موجب شده؟3-آیا مشکلات سیاسی اجتماعی و اعتقادی و گسست میان طوایف و روستایی و شهری منجر به عدم برخورداری از جایگاه مناسب در استان و ایران شده است؟من دقیقا نمی دانم ولی هرکدام ازاین منظرهاقابل تحقیق و پژوهش است وبه علاقه مندان رشد و شکوفایی و بالندگی منطقه سراب ودرخشندگی نام سراب همراه با تداعی توسعه یافتگی در ابعاد مختلفش پیشنهاد می کنم در دانشگاهها و مراکز پژوهشی در موارد مذکور تحقیق نمایند یا زمینه تحقیق را با حمایت و پشتیبانی از مخققین فرام نمایند.و خواهش و تقاضا از مسولین محترم سازمانهای اداری انتظامی و نظامی و بویژه از نماینده محترم سراب دارم.می گویند حق گرفتنی است!! اول باید حق را تعریف کنیم و ببینیم چی حق است و چی حق نیست.مشارکت در اداره منزل،گروه،اداره،شرکت،روستا،شهر،استان،کشورودنیا حق مشروع هر انسان زنده است که با تولدش از طرف خداوند به وی اعطاء می شود و به لحاظ منطقی و اتدلالی نیز هیچ نیازی به اثبات ندارد.پس قدم اول هماهنگی و انسجام واعتقاد به آن در بین تمام مسولین و انتقال این حس به زیر مجموعه های خود و مردم است.گام دوم فعالانه عمل کردن و دنبال اهداف اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی عام المنفعه را گرفتن و در منطقه سراب پیاده کردن است.این کارها همین طوری و با گفتن عملی و عملیاتی نمی شوند بلکه باید از راهش وارد شد.کلید افتتاح این تفکر و نگرش دست شما نخبه گان و تحصیل کرده ها است .اما چگونه و چطور؟ما و شما باید این افکار را به مردم عادی تفهیم کنیم و همزمان با آن به نما
سيد : بهتراست به جاي اين حرفهاي بيهوده ازتجربيات همديگراستفاده كنيم تادرآباداني شهرستانمان تلاش كنيم وبه نظرم صنعتي ونصيرپورنيستندكه آبروي سراب رابردندبلكه اين سرابيهاي تهران هستندكه غيرتشان افول كرده است چون تعدادشان حداقل براي انتخاب يك شورادرتهران كافي است
محمد عنصری اصل : با سلام به همه مردم سراب و به خوصوص نماینده های هر دوری سراب که همه آنها حتما کار انجام دادن ولی آمار را وقتی نقاه کنیم میبینیم که آقای انواری از همه دلسوز تر از همه بودند بعضی از دوستان میگویند آقی انواری وقتی انتخابات شروع میشه میان سراب مگر آن یکی نماینده ها تو سرابن لا اقل آقای انواری تو دوره نماینده بودن یک پاش تو مجلس بود و هی رفتو آمد داشتن بعد این حرفها خاله زنگی هستش که بعضی ها به آقای انواری نسبت میدادند میخواهم از همه آنهای که در زمینه سیاسی هستن بپرسم آقای علی........ که آماره 240کیلومتر راه مدرسه سازی فلان و فلان مگه اینها موفقیت یک نماینده هست آقای علی....... بگوید چند نفر از جوان های سراب را به اشتقال در آوردید یا کاری کردید که اشتقال زای کنید این آماره برای کی نماینده دروست کار وگر نه همه میدانند تو جاده ساز یچه بریز به پاشی هست فقط از مردم سراب میخواهم با نگاه کردن به آمارها تصمیم کیری کنند و آقای انواری به شهر سراب و جوانانش خدمت و اشتغال زایی کرده این ملاکه یک نماینده هست که وقتی جوانان سر کار باشند اعتیاد خود به خود ریشه کن میشود فرهنگه همه بالا می آیدولی متاسفانه با جاده سازس مدرسه سازی لوله کشی هیچ جوانی رو نمیشود از اعتیاد یا هر کاره خلافی دور نگه داشت
کاسیو : جناب آقای عنصری اصل:نمی دانم سوادتان درچه اندازه است اگر مدرکتان دانشگاهی است حتما"کوپنی همین آقایی که سنگش را به سینه میزنید برایتان گرفته واگرهم مثل بنده در حد خواندن و نوشتن است لااقل نوشته هایتان را میدادیدیک باسوادبرایتان غلط گیری وویرایش نماید در ضمن این رفیق شما هم کم پولی به جیب مبارک خود واطرافیانش پر نکرده وخیانتی که ایشان در حق مردم منطقه انجام داده کم نیست.عزت زیاد سراب فردا:اقای کاسیو بدون اینکه در محکمه ای جرم کسی ثابت شود نباید اظهارنظر کرد نگاه صرفا سیاه و سفید افت زاست در کنار کارهای مثبت خصیصه های منفی را هم ببینیم نه اینکه کلا یا سیاه یا سفید ببینیم
کاسیو : چند جمله هم بشنوید از مادر عروس
علیرضا ستاری : جناب آقای نصیر پور برادر عزیز کسی در سراب به نظر من نیست که خدمات شمارا نداند بااینکه این دوره نماینده سراب نیستید چه زحمتی به سراب میکشید ای کاش کسانیکه این حرفهارو میزدندمیتوانستند خودشان را درآینه ببینند که افسوس.... چیزی برای این دوستان ندارم فقط میدانم نصیر پور مردی برای تمام فصول. مردی برای استان افتخار آذربایجان نام نصیر پوررا کسی نمیتواند نادیده بگیرد.
همشهری : آقایاسرکارمعصومه از لطف شماو خوش آمدگویی شما سپاسگذارم.اماآنانکه دل در گرو پیشرفت دیار خود دارند فکروذهن خود را محدود نمی کنندوتوانمندیها رابا مقیاس محلی نمی سنجند.اراده خانم بهمنی برای بنده نیز ستودنی است اماحداقل یک دوره چهارساله زمان میبرد تا خانم بهمنی با اصول و روابط در پارلمان و سیاست گذاریهای آن آشنا شودو یقیناخود ایشان روزی به فرصتهای از دست رفته وضعفهای خود اذعان خواهند کرد. لذا بنده شیفته نمایندگی مجلس نیستم و تنهامحکی بود برای سنجش افکارعمومی مردم دیارخود. که متاسفانه غیر از جنابعالی کسی ظاهرا به فکر فردای این دیار رها شده نیست و ازماست که بر ماست پس از نمایندگان پیشین هم نباید گله مند بود. درمقامات طریقت هر کجا کردیم سیر عافیت را بانظر بازی فراق افتاده بود(حافظ ره) . متشکرم
ازكوره دهات. : برادرم آقاي واحدي بيلاني اينكه عرض مي شود ازمعايب دمكراسي سوء تفاهم نشود اولا همه نظام هاي سياسي داراي حسنات ومعايبي هستند،دومااينكه منظورحقيرازاين كلمه اين هست،كه آراء ونظراتي كه درخصوص انتخاب اعمال مي شودبه هرحال محترم هست اما يكسان بيني ارزش اعمال نظرها غيرعادلانه هست. بهترين وعادلانه ترين راه تخصصي كردن اين نظرات هست.مثلا سيستم انتخاب بايدطوري باشد كه نظر ورأي هركس نسبت به آگاهيي كه دارد نافذ باشد. يعني اينكه قدرت نفوذ آراء درصدي باشد نه اين كه رأي يك فرد متخصص با رأي من بي سواد به يك اندازه باشد.سوما خود فرد منتخب حق رءي نداشته باشد و انتخاب كننده نيز رابطه فاميلي اش بافرد منتخب لحاظ شود،براي مثال اگر رأي يك نفر مجتهد يامتخصص سياسي و.. هشتاد درصد نفوذ دارد، رأي اين كوره دهاتي ازهمه جابي خبر دودرصدنافذ باشد.آيا دمكراسي اين مسائل را پيش بيني كرده؟
سعید : با سلام و احترام خواهرم با درج چنین مطالبی نه تنها باعث تخریب بزرگان شهر می شوید بلکه قدم در جای می گذارید که شهر مان محرومتر از گذشته شده و جایگاهش در بین شهر های دیگر پایین تر به نظر برسید و بجای این کارها سعی کنید مدیران بزرگی که از شهر رفتند به مردم نشان داده و در آن ها انگیزه خد مت به سراب را ایجاد کنید یا سرمایه دارانی که در سایر شهر ها سرمایه گذاری کردند دعوت به همکاری کنید
سامي سرداري : با سلام خدمت سروران گرامي اين آقايان فقط به فكر منفعت خودشان هستند و بس . اين حرفها هم جنگ زرگري بيش نيست.براي دوره هاي بعد دارن ارزيابي ميكنن.
رضا : سلام من این مطلب رو تازه دیدم و نمیدونم هنوزم بحث داخلش ادامه داره یا خیر(متاسفانه نظرات تاریخ درج نداره). خیلی از نظرات رو خوندم و برام یک سوال اساسی پیش آمده. اینکه انتظار مردم از یک نماینده ی واقعی چی هستش؟ یا بهتره بپرسم یک نماینده باید چکار کنه که مورد رضای خدا و مردم منطقه اش باشه؟ ممنون میشم دوستان کمی هم در اینباره صحبت کنند تا ان شاء الله در انتخابات آتی مورد توجه همه ی رای دهندگان قرار گیرد
شهروند : آیابه نظرشما آقای انواری نمی خواهدبا این بیانات در دوره بعدشرکت کند
مرتضی : علت رفت و آمدهای ..چ در فدراسیون پرورش اندام و ارتباط او با ....چیست ؟
کوچه ایلانی سراب : هرکجا پول باشه ماهم اونجاییم چون ملک سراب واس ماس راسی کل نماینده هاشم واس ماس
اسلام : بهتر است بجای بحث و جدل و اینکه کی چه ضعف و توانایی داره با همفکری و در کنار هم برای ابادانی و پیشرفت سراب تلاش کنیم بهتره بدونیم که تک تک ماها نماینده سرابیم. هر نماینده ای بنحوی کم یا زیاد در هر مکانی که باشن برای اقتدار سراب و از اون مهمتر برای کشور عزیزمون تلاش می کنن دلیل عدم پیشرفت سراب منیت و رفتار و تفکر اهالی محترمه نه چیز دیگه
محمدتقی باقری : آقای نصیر پور از نمایندگان فعال دوره هشتم مجلس بودند و دیدن نیمه خالی لیوان و چشم بستن به نیمه پر آن به در مورد افرادی که مخالف انان هستیم و دیدن نیمه پر لیوان و چشم بستن به نیمه خالی ان در خصوص عملکرد افرادی که موافق و طرفدار آنان هستیم کار درستی نیست.و قطعا هم آقای نصیر پور وهم آقای صنعتی و اقای انواری در زمان نمایندگی شان نقاط ضعف و قوت زیادی داشته اند، که نویسنده مطلب و کاربران گرامی شایسته است در نقدهای خود انصاف و اعتدال را رعایت نموده ودست به افراط و تفریط نزنند،و این حقیر که خبرنگار پارلمانی نشریه ابتکار آذربایجان شرقی درمجلس مجلس هشتم بودم وزیر چندین مصاحبه ای که با آقای نصیر پور داشتم ایشان را فردی مسلط به مسایل روز جهان،کشور و شهرستان سراب یافتم و فردی صادق وپر تلاش و قابل تحسین و شایسته برای ردای نمایندگی مجلس بودند ودر صورت کاندیدا شدن شایسته انتخاب می باشند، وهم چنین آقای امیر صنعتی مهربانی که دیداری را نیز با ایشان در محل کمیسیون اقتصادی مجلس داشتم واز تلاش و پیگیری های ایشان در نحوه به تصویب رساندن چار بانده نمودن جاده مرگ بستان اباد به سراب در دوره اول سفر هیات دولت احمدی نژاد به آذربایجان شرقی مواردی را ذکر نمودند.و قطعا اگر این عزیزان با هدف انتخاب شدن به عنوان شورای اسلامی شهر تهران نامزد شده بودند و همانند سایر کاندیدا های تهران کار تبلیغاتی انجام می دادند اگر هم موفق به رسیدن به ساختمان خیابان بهشت نمی شدند.باز به همت سرابی ها و سایر اذری زبانان مقیم تهران حرفی برای گفتن داشتند و از آرای بالا و قابل قبولی برخوردار می‌شدند.
امیر اسماعیلی : به نام خدا باسلام اظهارات خانم حبیب زاده واقعا یکطرفه جانب و دارانه بود و اگر آقا انواری اعتراضی نسبت به عمل کرد آقای نصیر پور داشتند چرا در دوره ی نماینده گی ایشان در مجلس بیان نمی کردند.خانم حبیب زاده آقای نصیر پور چه در زمان نمایندگی و چه بعد از آن حضور فعالانه باتوجه به شغل خود در قوه مقننه و اجرائیه داشتند .اگر به متن شماهم استنادکنیم آقای انواری هم بوی انتخابات به مشامش خورده که بعد چند سال لب به سخن گشوده و سوز دلش جان گرفته.و طبق قانون کاندید شورای شهر باید ساکن شهری باشه که کاندید شده .خانم حبیب زاده امید وارم ادبیات خود را در نوشتن متون خود رعایت کنید چون از متن معلوم بود که حذفیات زیادی داشته و فحاشی زیادی انجام گرفته بود و اگر شما چنین به سراب تعصب داردید این نشان گر ادب یه سرابی است که به نظر من توهیب به دیار علامه امینی است.
سردها_سراب : اظهارات خانم المیرا حبیب زاده چنان یک طرفه و تخریب گرانه است که هر فردی به محض مشاهده آن در نگاه اول متوجه یک جانبه بودن آن میکند و این مساله ضعف او در برابر نصیر پور را نشان میدهد. کاندیداتوری نصیرپور در شورای شهر دماوند فقط و فقط برای گرفتن تایید صلاحیت بود و اکثر مردم سراب از این موضوع آگاه بوده و حتی آقای نصیرپور به برخی از طرفداران او که میخواستند به تهران بروند و او را حمایت کنند گفته بود که هدف من فقط گرفتن صلاحیت است و نیازی به حضورتان در ستاد انتخاباتی و تبلیغات نیست. خانم حبیب زاده شما که تعداد دقیق آرای شورای شهر دماوند و آمار همه چیز را دارید مطمئنا از این موضوع نیز آگاه هستید ولی انگار خود را به نا آگاهی زده اید و خبر ندارید که نصیرپور در انتخابات شورای شهر دماوند تبلیغات و هزینه ای نکرده بوده که رای بیاورد. (فکر کنم کم هزینه ترین کاندیدای شورای شهر دماوند مجید نصیرپور شناخته شده بود) در رابطه با زندگی نصیرپور در تهران اگر منصف بودید باید به این نیز اشاره میکردید که ایشان معاون پارلمانی رئیس جمهور هستند و این افتخاری برای سراب است که چنین شخصی چنین سمتی را در دفتر ریاست جمهوری دارد و ارزش این سمت کمتر از نماینده ی مجلس بودن نیست اما نصیرپور به خاطر عشق به سراب و خدمت به مردم شهرمان به سراب آمده تا با ارتباطی که با دفتر ریاست جمهوری دارد شهرمان سراب و روستاهای آن را آباد کند.
نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :